آئین نامه ها

  • چاپ
 

ردیف

لیست آئین نامه ها

1

 آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب  حجم فایل:980KB  فرمت فایل:PDF 

2

 آئین نامه انضباط کار شرکت آبفای خراسان شمالی حجم فایل :860KB  فرمت فایل:PDF 

3

 

4