مسئول انبار

  • چاپ

شرح وظایف مسئول انبار

• ثبت اجناس، لوازم یدکی و ابزار وارد شد و خارج شده از انبار در کارتهای کاردکس و یا دفاتر مربوطه.
• بررسی احتیاجات انبار- تهیه درخواست اجناس مورد احتیاج و محاسبه روزانه و ماهنانه اجناس وارده و صادره
• ثبت اجناس با مراجعه به گاتولوگهای مربوطه روی درخواستها
• صورت برداری سالانه از موجودیها
• نظارت در تحویل و تحول اموال و تهیه صورتجلسات لازم
• مقایسه اجناس وارده و صادره با اسناد مربوطه به منظور حصول اطمینان از انطباق مشخصات آنها و صدور رسید انبار
• تعیین موجودی از هر قلم جنس به منظور تهیه فهرست
• نظارت در نظم و نظافت انبار و رعایت مقررات ایمنی
• تحویل گرفتن، انبار کردن و صادر کردن اجناس و لوازم فنی برق و مصالح ساختمانی، لوازم یدکی ماشین آلات و مواد شیمایی و لوازم اداری
• تعیین موجودی از هر قلم جنس به منظور تهیه فهرست موجودیها و غیره
• نظارت در نظم و نظافت انبارها و رعایت مقررات ایمنی
• تحویل گرفتن، انبار کردن و صادر کردن اجناس و لوازم فنی برق، مصالح ساختمانی، لوازم یدکی ماشین آلات مواد شمیائی و لوازم اداری
• تعیین سیستم کدبندی مشخصاتی که بایستی روی اموال پلاک کوبی شوند.
• مشخص نمودن کالاهای اسقاطي یا قابل تعمیر با همکاری واحد های مربوطه