پروژه های اجرایی آب و فاضلاب شیروان

  • چاپ

پروژه های اجرایی امور آب و فاضلاب شهرستان شیروان در سال 97

 

ردیف

موضوع پروژه

محل اجرا

پروژه

نام پیمان کار

وضعیت قرارداد

1

حفر چاه دستی و گالری شهر قوشخانه

شیروان

آب

شخص حقيقی غلامرسول مستعد

غیر فعال

2

حفر و لوله گذاری و پمپاژ يک حلقه چاه آب شرب در شهر شيروان (شيرکوه 3)

شیروان

آب

شرکت حفاری آبگونه يزد

غیر فعال

3

تجهیز چاه های دستی شیروان

شیروان

آب

نیارش گستر مرو

درحال اجراء

4

تجهیز چاههای گرزو و اجرای خط انتقال آب

شیروان

آب

شالوده آبرسان توس

درحال اجراء

5

حفر و لوله گذاری و پمپاژ يک حلقه چاه آب شرب در شهر زيارت

زيارت

آب

شرکت حفاری آبگونه يزد

فعال

6

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب

شیروان

فاضلاب

پارس آبراهه اترک

فعال

7

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب

شیروان

فاضلاب

نیک آروین مشهد

فعال

8

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب

شیروان

فاضلاب

دهراز قرارداد دوم

فعال

9

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب

شیروان

فاضلاب

شاهق شرق

فعال

10

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب

شیروان

فاضلاب

افق آب شیروان

فعال

11

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب

شیروان

فاضلاب

پاد آوار سازه

فعال

12

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب

شیروان

فاضلاب

شرکت دهراز

فعال

13

اجرای تصفیه خانه فاضلاب بروش BOT

شیروان

فاضلاب

شرکت توسعه تصفیه خانه شیروان

فعال