به بخش فرم ارائه پیشنهادات خوش آمدید.

 
  مشخصات پیشنهاد دهنده:
    نام :   حوزه یا معاونت :
    نام خانوادگی:   قسمت:

1-

ضمینه پیشنهاد :
 
فنی ایمنی اداري مالی بازرگانی سایر موارد  

2-

روش فعلی:
 

3-

روش پیشنهادی :
 

4-

دلايل و مزاياي پيشنهاد:
 

5-

وسايل مورد نياز يا تغييرات لازم :
 

6-

برآورد هزينه براي اجراء پيشنهاد:
 

  تاریخ تکمیل فرم:

 
تصویر امنیتی :
CAPTCHA Image
 Reload Image
کد امنیتی :

Powered By: Rayan Farmad Information Technology group