A- A A+
  • اخبــار
  • اطلاعیــه
  • امریه سربازی

با سلام و احترام 

به استحضار می رساند متقاضیان امریه سربازی دارای برگ اعزام با تاریخ 99/08/01 می توانند تا تاریخ 99/05/30 به سامانه امریه سربازی وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و در سامانه مذکور ثبت نام نمایید.

پیام مدیرعامل

دفتر سیستمهای کنترل و انرژی فاضلاب

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

-       مطالعه و تدوین راهبرد و نظام برنامه ریزی توسعه خدمات فاضلاب

-       بررسی و نظارت بر طرح های توسعه از دیدگاه انرژی قبل از تصویب و شروع عملیات اجرایی

-       انجام مطالعات جهت  استقرار سامانه های تله متری و کنترل از راه دور تأسیسات فاضلاب

-       مطالعه در زمینه ممیزی انرژی در کل مراکز مصرف انرژی و شناسایی فرآیندها و تجهیزات انرژی بر موجود در سیستم و نظارت بر انتخاب و طراحی تجهیزات مناسب برای تاسیسات جدید

-       مطالعه و ارائه راهکار در زمینه اصلاح الگوی مصرف انرژی در فرایندهای مختلف فاضلاب و پیش بینی ساز و کارهای مناسب و برنامه ریزی و نظارت بر بهبود راندمان انرژی تاسیسات فاضلاب

-       بررسی و تصويب طرح هاي مهندسين مشاور و پيمانكاران به لحاظ مديريت مصرف انرژي و سيستم هاي كنترل و SCADA و نظارت بر اجرای طرح ها

-        ایجاد راهكارهاي تامين منابع مالي و تدوین بودجه سالیانه مدیریت مصرف انرژی و سیستم های کنترل و جذب مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی و نظارت در اجراي آن

-       برنامه ریزی برای پایداری برق تاسیسات شامل تامین برق و تولید انرژی از طریق انرژی های پاک و تجدیدپذیر و نیروگاههای پراکنده DG، پشتیبانی فنی و نظارت برخرید انشعابات برق، تامین، انتقال و توزیع برق در شبکه برق اختصاصی تاسیسات فاضلاب

-       بررسی، اولویت بندی و برنامه ریزی جهت تامین برق اضطراری تاسیسات فاضلاب

-       تدوین، پیگیری، تصویب و نظارت بر اجرای برنامه های مدیریت مصرف انرژی و مقررات، سیاستها و خط مشی های لازم برای بهینه سازی تامین و مصرف انرژی در امور و ادارات تحت پوشش

-       اجرای قوانین ملی، دستورالعمل و استانداردهاي بهره‌برداري تجهيزات انرژی بر و استانداردهاي نگهداري و تعميرات تاسیسات آب و استانداردهای سيستم جامع بهره برداري به منظور ايجاد ارتباط و هماهنگي بين سيستم هاي كنترل انرژي  SCADA،GIS،BMS (سیستم مدیریت هوشمند ساختمان) سيستم عمليات نت (نگهداري و تعميرات) و سيستم كنترل كيفي فاضلاب با يكديگر

-       اجرای دستور العمل ها و استانداردهای احداث، توسعه، بهره برداری و نگهداری و ظرفیت سازی و نظارت بر اجرای طرح ها در استفاده از انواع انرژی های تجدید پذیر زیست توده (بیوگاز)، هیدروپاور (برق آبی) کوچک، بادی، خورشیدی، زمین گرمایی در تاسیسات فاضلاب

-       تهیه تراز انرژی شامل نوع و میزان عرضه و تقاضای انرژی و تامین برق اضطراری و پایداری برق تاسیسات فاضلاب و برآورد هزینه های اجرای طرح های جدید و ظرفیت صرفه جویی انرژی

-       اقدامات لازم در جهت استقرار و اجرای استاندارد مدیریت مصرف انرژی ISO500001 در تاسیسات فاضلاب

-       تهیه و اجرای دستورالعمل های خرید، بهره برداری، حفاظت و نگهداری و تعمیرات نیروگاههای برق اضطراری و نیروگاههای انرژی های تجدید پذیر تاسیسات فاضلاب

-       اجرای پروژه‌هاي تحقيقاتي و مطالعاتي در زمینه انرژی و سیستم های کنترل

-       انجام، نظارت و تائيد فني كيفي و كمي بر خرید تجهيزات انرژی بر و برقی و ابزار دقیق، دیزل ژنراتورها و تجهیزات تولید و انتقال انرژی مورد استفاده در تاسیسات فاضلاب

-       بررسی و تائيد صلاحيت شركت‌هاي پيمانكار و بهره‌برداري تاسیسات فاضلاب شرکت کننده در مناقصات یا مزایدات در بخش مديريت انرژي و سامانه هاي كنترل

-       بررسي حوادث برق تاسیسات فاضلاب و تهيه گزارش فني بمنظور جلوگيري از تكرار

-       تشکیل کمیته سیاستگذاری انرژی، تیم های کارشناسی انرژی و هدایت و همکاری با ایشان

-       برگزاري سمينارهاي تخصصي و آموزش در بخش انرژی و سیستم های کنترل

دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری فاضلاب

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

-       همکاری و مشارکت در انجام مطالعات تأسیسات فاضلاب با تعیین اولویت های بهره برداری

-       انجام مطالعات برای شناسایی نشتاب و آب های نفوذی (Infilteration & Inflow)

-       ایجاد، کنترل، استمرار و بازنگری در روش‌های عملیاتی برای هماهنگی در عملیات بهره‌برداری

-       همکاری در مطالعات مربوط به ارتقاء روشهای طراحی، اجرا و بهره برداری از شبکه جمع آوری و انتقال

-       بررسی و کنترل مداوم در خصوص رعایت استانداردهای بهره‌برداری، عملیات پرسنلی، دستگاهها، ماشین‌آلات، ابزار و تجهیزات

-       برنامه‌ریزی برای نوسازی شبکه‌های فرسوده، اصلاح انشعابات ریزشی، همسطح‌سازی دریچه‌های آدم‌رو و و نوسازی و بازسازی آدم‌روها

-       برنامه‌ریزی و پیگیری برای انجام عملیات ویدیومتری و تهیه‌ی نقشه‌های وضعیت خرابی شبکه فاضلاب بر اساس ضوابط ملی

-       همکاری جهت پیگیری برنامه های اصلاحی در بخش جمع آوری فاضلاب و آماده سازی مجموعه تأسیسات تحت بهره برداری جهت رفع شرایط اضطراری

-       پیش‌بینی و پی‌گیری برای تهیه‌ی تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز در بهره‌برداری شبکه و تصفیه‌خانه‌ی فاضلاب

-       پیگیری برنامه های درجهت ارتقاء بهره برداری باطرح هایی همچون واگذاری و برون سپاری فعالیت های بهره برداری و نگهداری و تعمیرات به بخش خصوصی

-       همکاری در تهیه‌ی نقشه‌های دیجیتال و GIS شبکه

-       اجرای طرحها و پروژه های توسعه خطوط و تأسیسات  فاضلاب و نظارت بر اصلاح و بازسازی با بازدیدهای دوره ای

-       انجام اصلاحات و تغییرات جزئی و کلی در تجهیزات و ماشین‌آلات و دستگاهها به منظور افزایش راندمان، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و افزایش ایمنی و ارتقاء فرآیند

-       بررسی عملیات و گزارش مربوطه به  بهره‌برداری از شبکه (شامل: بازرسی‌ها، شست و شو، حوادث و اتفاقات و...) و تجزیه و تحلیل آن‌ها

-       انجام بازدیدهای دروه ای از شبکه های جمع آوری فاضلاب

-       اعمال کنترل و ریشه یابی علل خسارت و فرسودگی شبکه های جمع آوری فاضلاب و یافتن راه حلهای علمی جهت کاهش خسارت و به حداقل رساندن تعداد خرابی ها

-       نظارت بر عملکرد سامانه های استقرار یافته و به روز رسانی اطلاعات نگهداری تأسیسات

-       نظارت بر عملیات نگهداری و نوسازی شبکه شامل حذف ریشه ها اصلاح انشعاب تهاجمی دو پهن شدگی کنترل نشتاب و آب های نفوذی و سایر عملیات بهسازی شبکه

-       نظارت بر روند جمع آوری و انتقال فاضلاب و رسیدگی به شکایات مشترکین

-       نظارت بر عملیات شستشو و لایروبی شبکه های جمع آوری فاضلاب

-       نظارت بر رعایت ضوابط نصب انشعابات فاضلاب و حصول اطمینان از کیفیت لوازم انشعاب و کنترل و تأیید صورت وضعیت نصب انشعاب فاضلاب

-       بررسی امکانات موجود از نظر تامین مصالح، تجهیزات ماشین آلات لوازم و ارائه راهکارهایی در جهت رفع مشکلات و تنگناها

دفتر بهره برداری و توسعه تأسیسات انتقال و تصفیه خانه فاضلاب

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

-       پیگیری تهیه‌ی دستورالعمل بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

-       ایجاد رویه‌ واحد و منطبق بر استاندارد در بکارگیری تجهیزات، مواد و قطعات مورد استفاده در تأسیسات فاضلاب

-       نظارت بر انجام مطالعات و اجرای طرح های مربوط به تاسیسات فاضلاب، نصب انشعابات، خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ، ساختمان اداری و انبارها

-       بررسی علل خسارت و فرسودگی تأسیسات فاضلاب و یافتن راه‌حل‌های علمی و انجام اقدامات مقتضی به منظور جلوگیری از تکرار اشکالات و معایب فوق

-       استفاده از کاتالوگها و مدارک فنی و همچنین نقشه های مربوط به تأسیسات فاضلاب و به روز نمودن آنها با بهره گیری از شرکتهای مشاور ذیصلاح

-       پایش و نظارت مستمر بر طرح های در دست اجرا جهت پیاده سازی ملاحظات بهره برداری

-       ارزیابی تاسیسات فاضلاب بر اساس استانداردها و شاخص های مربوطه

-       برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ی نگهداری و تعمیر در تأسیسات فاضلاب

-       هماهنگی در اجرای صحیح و به موقع سرویس، نگهداری و تعمیرات تأسیسات فاضلاب برای به کارگیری در عملیات بهره‌برداری و شرایط اضطراری

-       همکاری در اجرای اصول ایمنی و بهداشت کار در امور بهره برداری و نگهداری و تعمیرات

-       بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و ارائه راهکارهای مناسب

-       تحویل گیری تأسیسات فاضلاب اجرا شده بر اساس دستورالعمل های ابلاغی

-       بررسی گزارشات تصفیه‌خانه‌ها، ایستگاههای پمپاژ فاضلاب وسرویس و نگهداری در زمینه کمیت وکیفیت فاضلاب ورودی و خروجی

-       پیگیری تجهیز واحد حوادث و اتفاقات و نظارت بر فعالیت واحد و مکانیزه شدن سیستم به صورت نرم افزاری در جهت تجزیه و تحلیل حوادث اضطراری و رسیدگی به شکایات در خصوص رفع اتفاقات

-       انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی تأسیسات و پیشنهاد ارتقاء به دفتر فاضلاب

-       ارزیابی و انتخاب پیمانکاران اجرای بهره برداری از نظر فنی و تخصصی، ماشین آلات، منابع انسانی و شرکت در کمیسیونهای مربوطه

-       بررسی گزارشات پیشرفت کار قراردادهای پیمانکاران از نظر کمی و کیفی

-       حصول اطمینان از انجام تعهدات پیمانکاران و همچنین مطابقت کار آنان با رویه ها و استانداردهای اجرائی متداول

-       نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای عملیات در سطح واحدهای تابعه

-       نظارت بر ایجاد و توسعه تصفیه خانه های فاضلاب و تاسیسات جانبی، نظارت و اعمال کنترل بر صحت کاربرد مصالح و حصول اطمینان از کیفیت مصالح مورد استفاده طرحها و پروژه ها

-       نظارت بر بهره برداری  فرآیند تصفیه‌خانه فاضلاب در رعایت استانداردها و ارایه‌ی رهنمود جهت بهبود و عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب

-       نظارت بر تهیه شناسنامه تصفیه خانه های فاضلاب

-       کنترل و نظارت بر صحت کار برد مصالح و تجهیزات و اطمینان از کیفیت مطلوب مواد و مصالح در اجرای بهره برداری

دفتر مطالعات و بررسیهای فنی فاضلاب

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

-       مشخص نمودن اولویت ها و ضرورتهای مورد نیاز طرحهای فاضلاب، مطالعه و بررسی آنها با توجه به مدت زمان شروع طرح تا مرحله رسیدن و ارائه نظرات اصلاحی در جهت پیشبرد کارها

-       تهیه و یا تائید طرحهای شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب شامل بررسی محدوده، توزیع جمعیت سرانه تولید فاضلاب، طراحی شبکه آب و فاضلاب در حالات مختلف

-       ارائه نقشه های اجرائی شبکه ، انتخاب جنس لوله ها و تهیه نقشه و جزئیات اجرائی

-       نظارت برتهیه اسنادمناقصه باتوجه به طرح نهائی ونتایج حاصل ازمطالعات انجام شده براساس استانداردهاوضوابط

-       تهیه و تائید اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمانهای مربوط به طرحها و همکاری در برگزاری مناقصه

-       نظارت بر کارهای ارائه شده پیمانکاران ، مهندسین مشاور و غیره بر اساس قراردادهای منعقده ، بررسی و تجزیه و تحلیل نسبت به گزارشات آنها

-       هماهنگی باواحدهای اجرائی به منظوراصلاح طرحهای درحین اجراءوپیشنهادات سازنده درجهت­گردش­کاری مطلوب

-       نظارت بر انجام محاسبات فنی طرحهای فاضلاب، تعیین فهرست مقادیر و مصالح مورد نیاز به منظور اجرای کار در طرحهای شبکه، مشخصات فنی نقشه ها و نمودارهای مربوط و برآورد هزینه با استفاده از فهرست بهای استاندارد و یا فهرست سایر مراجع

-       نظارت بر تهیه پیش نویس قراردادها به منظور استفاده از خدمات مهندسین مشاور

-       تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی عملیات طرحهای مطالعاتی، نقشه برداری، اجراء و بهره برداری فاضلاب

-       شرکت درجلسات فنی و مهندسی جهت انتخاب طرحهای فاضلاب و ارائه نقاط ضعف و قوت طرحهای موجود

-       تصویب نهایی نقشه ها، پروفیلها، طرحها و پروژه های فاضلاب

-       کنترل، بررسی و تأئيدوضعیتهای موقت و قطعی ارائه شده پیمانکاران، در صورت منطبق بودن با مفاد قرارداد تائید آنها

-       مکانیزه کردن سیستم کاری دفتر فنی و خدمات مهندسی در جهت تسریع در کارهای اجرایی و بهبود روشهای موجود و طبقه بندی نقشه ها با استفاده ازروش های نوین و نظارت بر امور نگهداری و توزیع مدارک ، تکثیر و نسخه برداری از نقشه ها و غیره

-       تهیه گزارشات آماری و تجزیه و تحلیل های لازم از فعالیت های مربوط به توسعه تاسیسات

 

پنل اعضای سایت

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
467 بازدید
1310 بازدید
10418 بازدید
10418 بازدید
467 بازدید
62827 بازدید
2746067 بازدید

پیش بینی امروز
600

زمان آنلاین بودن (15 دقیقه پیش):13
13 مهامانان
هیچ عضوی آنلاین نیست
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 09-07-1399, 09:16