A- A A+
  • اخبــار
  • اطلاعیــه
  • امریه سربازی

با سلام و احترام 

به استحضار می رساند متقاضیان امریه سربازی دارای برگ اعزام با تاریخ 99/08/01 می توانند تا تاریخ 99/05/30 به سامانه امریه سربازی وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و در سامانه مذکور ثبت نام نمایید.

پويش-ا-ب-ايران

دفتر نظارت بردرآمد و وصول مطالبات

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

-       تجزیه و تحلیل درآمدها، وصول مطالبات به صورت دوره ای و کنترل دقیق موارد عدم وصول مطالبات وگزارش و  ارائه راهکار مناسب

-       بررسی علل عدم پرداخت ها و پیگیری در خصوص مطالبات معوق مشترکین سخت وصول و مشترکین خاص

-       بررسی و اظهارنظر در مورد مشترکین خاص و نظارت و پیگیر ی در اخذ مطالبات از مصرف کنندگان عمده

-       پیگیری و ارائه راهکار استفاده از ظرفیت های قانونی( ماده 11، تبصره 3، فاینانس و .... )

-       نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره در ارتباط با خدمات مشترکین، وصول مطالبات و بروز نگه داشتن مطالبات مشترکین

-       نظارت بر تمرکز و بروز نگه داشتن اطلاعات مالی و اقتصادی شرکت از طریق سیستم های متحدالشکل

-       نظارت بر انجام تهاتر حساب های فیمابین با شرکتهای هم ارز و شهرداری ها

-       هدایت و نظارت بر کمیته های برگشت از فروش مشترکین و وصول مطالبات

-       نظارت بر نحوه محاسبه حق انشعابات آب و فاضلاب و بررسی میزان وصول درآمد آب بهاء و کنترل قبوض، آب بهاء

-       نظارت  و همکاری در تنظیم صورت های مالی و بیلان کلی درآمد

-       نظارت و کنترل بر اصلاح صورت حسابهای صادره و برگشت از فروش

-       دریافت و تحلیل گزارشات لازم در زمینه وصول درآمد، آب بهاء، حق انشعابات آب و فاضلاب و برگشت از فروش

-       همکاری در ورود اطلاعات و تهیه قبوض و صدور صورتحساب و اصلاح اشتباهات پیش آمده و برگشت از فروش (با دفاتر پیشخوان)

-        کنترل میزان وصولی در مناطق و شهرهای تابعه با توجه به دوره قرائت کنتور و تهیه لیست بدهکاران و مانده مطالبات آب بهاء و حق اشتراک و ارائه تنظم برگ اخطاریه جهت مشترکین بدهکار

-        ارائه گزارشات تحلیلی درآمد و روند وصول مطالبات و مقایسه با دوره قبلی و علل کاهش یا افزایش وصولی ها

-       ارائه راهکار عملیاتی(به غیر از افزایش تعرفه) در راستای کشف درآمدهای پنهان و تقویت درآمد

 

دفتر خدمات مشترکین

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

-       مطالعه در زمینه توسعه خدمات مشترکین و افزایش درآمد از طریق ارتقاء بهره وری

-       آگاهی از فرآیندهای اقتصادی نرخ رشد، استانداردهای بازار و تکنولوژی متناسب با سیستم مشترکین و مشترکین خاص

-       تدوین اهداف قابل حصول در راستای تحقق برنامه های شرکت در زمینه انجام بهینه فعالیت ها و افزایش درآمد

-       برنامه ریزی به منظور انجام صحیح خدمات رسانی به مشترکین بر اساس ساز وکارهای تعیین شده

-       بروزآوری سیستم های مورد عمل در پاسخگویی به مشترکین

-       برنامه ریزی ارائه خدمات الکترونیکی جهت استفاده از تکنولوژی فناوری های جدید در سیستم مشترکین و درآمد از طریق شناسایی و نیازسنجی روش های مناسب ارائه خدمات غیر حضوری، تعیین و شناسایی نرم افزارهای مورد نیاز، نظارت بر مکانیزه نمودن فرآیندهای مشترکین و تقاضای بروزآوری نرم افزارهای موجود با همکاری واحد تخصصی

-       تقاضای بروزآوری نرم افزارهای موجود با همکاری واحد تخصصی و استفاده از تکنولوژی فناوری های جدید در سیستم مشترکین

-       همکاری در ارتقاء سیستم نرم افزاری مورد عملو راهبری سیستم های نرم افزاری مشترکین و رابط IT با دفتر فناوری اطلاعات

-       مطالعه و بررسی شیوه های نوین قرائت و پیاده سازی آنها.

-       بررسی درخواست متقاضیان واگذاری انشعاب آب و فاضلاب با همکاری دفاتر پیشخوان و پاسخگویی به مراجعین در چارچوب قوانین و مقررات

-       رسیدگی به تقاضای مشترکین و مراجعان و کنترل نوع درخواست مربوط به خطوط شبکه های فرعی و لزوم استقرار مخازن ذخیره و فشار در ساختمان های مرتفع

-       آگاهی از شرایط مشترکین، تنوع انشعابات و مقررات مربوط به نصب انشعابات

-       نظارت بر واگذاری، فروش، ارزیابی و ممیزی انشعابات آب و فاضلاب منطبق با دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی

-       بررسی و بازنگری نحوه ارائه خدمات و فعالیت های مربوط به خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

-       نظارت در خصوص سنجش رضایت مشترکین از خدمات ارائه شده

-       شناسایی انشعابات غیر مجاز و پیگیری مراحل قانونی تا تعیین تکلیف

-       تهیه گزارشهای تحلیلی از مدیریت سیستم جامع مشترکین، شناسایی مغایرتهای موجود و ارائه راهکار پیشنهادی

 

دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

-       همکاری در به روز آوری سیستم نرم افزاری مورد عمل

-       آگاهی دقیق از مبانی تعرفه های مورد عمل

-       دریافت تعرفه ابلاغی و هماهنگی با پیمانکار مربوطه جهت اصلاح نرم افزار بر اساس تعرفه ابلاغی

-       راهنمایی مجریان تعرفه ها به منظور حسن اجرای تعرفه ها

-       پایش دوره ای  اطلاعات بارگذاری شده در سیستم و ارائه تجزیه تحلیل های موردنظر و شناسایی نقاط ضعف و قوت درآمدی

-       نظارت بر چاپ به موقع قبوض و ارائه به واحد مربوطه جهت توزیع

-       نظارت بر اصلاح اشتباهات پیش آمده حسب مورد بر اساس شکایت مشترکین

-       پیشنهاد روش های نوین فناوری اطلاعات و بکارگیری آن  در امور مرتبط با مشترکین

-       بررسی و ارائه راهکار به منظورکشف درآمدهای پنهان با کمک ظرفیت های قانونی (به غیر از تعرفه و موارد ابلاغی بالادستی)

-       ارتقاء و توسعه سیستم مشترکین، پرتال، سامانه های تلفنی و سایر اپلیکیشن های مرتبط با امور مشترکین و قرائت و رفع نیازهای شرکت

-       انجام مطالعات به منظور بهبود تعرفه های مرتبط با خدمات فروش و پس از فروش

-       پیگیری در راستای افزایش دامنه اجرایی تبصره ها و ماده 7 و تعامل سازنده با شورای شهر

 

پنل اعضای سایت

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
656 بازدید
2627 بازدید
5263 بازدید
5263 بازدید
58139 بازدید
31806 بازدید
2740912 بازدید

پیش بینی امروز
1032

زمان آنلاین بودن (15 دقیقه پیش):9
9 مهامانان
هیچ عضوی آنلاین نیست
آخرین بروز رسانی : شنبه 05-07-1399, 11:40