A- A A+
  • اخبــار
  • اطلاعیــه
  • امریه سربازی

با سلام و احترام 

به استحضار می رساند متقاضیان امریه سربازی دارای برگ اعزام با تاریخ 99/12/01 می توانند تا تاریخ 99/09/30 به سامانه امریه سربازی وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و در سامانه مذکور ثبت نام نمایید.

پیام مدیرعامل

دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

- توسعه مدیریت:

-       مطالعه و بررسی فرایندهای انجام کار در حوزه شغل مورد تصدی و ارائه پیشنهادات لازم در جهت توسعه و غني سازي شغل و بهبود فرایندها تعريف و اندازه‌گيري شاخصهای عملکردی، تحليل و عارضه‌يابي وضع موجود وتدوين برنامه‌هاي بهبود در راستای ارتقاء بهره‌وري و سایر شاخص های عملکردی

-       شناسایی و فراهم کردن بستر مناسب برای استقرار نظامهاي مديريت كيفيت و نظامهاي نوين مديريتي با همکاری سایر واحدهای ذیربط

-       تهيه و تنظيم طرح هاي اجرايي مناسب براساس استانداردهاي مربوط بمنظور اجراي نظام استقرار تجهيزات و استفاده بهينه از جا و مکان و امکانات و تجهيزات اداري

-       فراهم کردن بستر مناسب برای استقرار نظام پذيرش ، بررسي و بهره گیری از پيشنهادها

-       تکمیل بسته های ساماندهی برون سپاری برای فعالیت های اولویت دار

-       اجرای برنامه های تحول نظیر طرح تکریم ارباب رجوع و...

-       اجرای فعالیت هایی با رویکرد دانش محور، نظام مدیریت یادگیری از تجارب، انجمن های خبرگی و ...

-       تدوین مکانیزم استخراج دانش افراد در شرف خروج از سازمان و بازنگری فرایندها و روش های اجرایی مرتبط

-       تکمیل چرخه ثبت، صحه گذاری و جاری سازی دانش خبرگان در شرکت

-       شناسايي و تعيين نقاط قوت وضعف روشهاي موجود براساس اطلاعات مربوط به تجزيه و تحليل شغل به منظور اصلاح و بهبود روشها و فراينده ها

-       مهندسي مجدد فرايندها و روشهاي انجام كار بمنظور تهيه اطلاعات لازم و بهبود آنها

-       همكاري با کارشناسان تشکيلات در باز مهندسي ساختار سازماني

-       مصاحبه و يا مشاهده کار شاغلين بمنظور تهيه گزارش و اطلاعات دقيق و بموقع از روشها و فرايندهاي انجام کار

-       تهيه و تنظيم دستورالعمل و آئين نامه هاي اجرايي و نظام نامه هاي مورد نياز براساس دستورمافوق و نيازهاي سازماني و تغييرات و تحولات تکنولوژي يا فناوري و تجربيات و دانش فرد به منظور بهبود روشها و فرايندها

-       بررسي صلاحيت مشاوران و مجريان طرح هاي اصلاح و بهبود فرايندها و روشهاي شرکت براساس اطلاعات و سوابق مجريان بمنظور ارائه گزارش به مقام مافوق براي انتخاب مشاور ذيصلاح

-       تهیه و تنظیم گزارش های تحلیلی دوره ای و مستمر از وضعیت پیشرفت برنامه ها، منابع دردسترس و... جهت حصول اطمینان نسبت به تطابق فعالیت های انجام شده با اهداف و برنامه ها

-       تهيه گزارشهای تحليلي ادواري از روند اجراي برنامه های تحول اداري

- تحقیقات:

-       تهیه و تنظیم و اجرای برنامه تحقیقات با استفاده از گروههای تحقیقاتی بر اساس دستورالعملهای صادره

-       همكاري با واحدها بمنظور تعريف طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز آنها و يا تبديل موضوعات مورد نظر آنها به طرحهاي تحقيقاتي

-       تدوین برنامه های رشد و ارتقاء فرهنگ پژوهش و تحقیق در واحدهای مختلف شرکت جهت افزایش بهره وری

-       نیاز سنجی و امکان سنجی پروژه های تحقیقاتی و تدوین برنامه تحقیقاتی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شرکت

-       برگزاری منظم جلسات کمیته تحقیقات، بررسي پروپوزالهاي تحقيقاتي دریافتی در كميته  و انجام پیگیری های لازم جهت اجرایی شدن مصوبات کمیته

-       دريافت پيشنهاد پروژه براساس عناوين اولويتهاي تحقيقاتي از محقق جهت طرح در كميته تحقيقات

-       کاربردی کردن پروژه های تحقیقاتی و استفاده از نتایج آن در عملیات بهره وری شرکت

-       بررسي طرح اوليه اخذ شده از مشاوران و مؤسسات تحقيقاتي و اظهار نظر در خصوص آنها

-        انجام تحقیق و پژوهش در زمینه مشکلات مدیریت سیستم و بهره وری

-        نظارت بر اجرای پروژه های تحقیقاتی ارائه شده از سوی دفتر تحقیقات، توسعه فن آوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

-       شناسايي و تعيين صلاحيت‌ مؤسسات و مشاورين واجد شرايط بمنظور انجام مطالعه و تحقيقات در زمينه‌هاي مورد نظر شركت

-        کنترل فعالیت های انجام شده در سطح شرکت به گونه ای که بتوان تشخیص داد که کارهای انجام شده در زمینه های مختلف با استانداردهای موجود مطابقت دارد یا خیر ؟

-       نظارت و کنترل در نگهداری استانداردهای جمع آوری شده در زمینه های مختلف با نظر مقام مافوق

 

امور کارکنان و رفاه

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

-       جمع آوری قوانین و مقررات اداری و استخدامی و تجزیه و تحلیل آن

-       اجرای دستورالعملها و بخشنامه های مربوط به کارکنان و اجرای ضوابط و مقررات

-       همکاری و مشارکت در جهت تهیه سیستم اطلاعات کارکنان و ارائه نقطه نظرات اصلاحی

-       کنترل و نظارت بر وظایف امور اداری و رعایت قوانین و مقررات اداری، انضباطی و ایمنی و بهداشت کارکنان

-       مشارکت و همکاری با فعالیتهای مربوط به برنامه ریزی نیروی انسانی

-       همکاری در اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی

-       پیاده سازی سیستم مربوطه به قراردادهای استخدامی و حقوقی و... 

-       همکاری در برگزاری آزمون جذب و استخدام تا انجام مراحل جذب و بکارگیری

-       نظارت بر بروزرسانی آمار و اطلاعات کارکنان بر طبق سیستم اطلاعات مدیریت

-       همکاری در پیاده سازی سیستم اتوماسیون و مکاتبات اداری

-       ایجاد سیستم ارزشیابی و عملکرد کارکنان

-       انجام امور مربوط به مناقصه ومزایده شرکت

-       هماهنگی انجام مناقصات مورد نیاز با شرکتهای خدماتی

-       ارائه گزارشات مورد نیاز و همچنین شرکت در جلسات مرتبط با وظایف محول

-       نظارت بر وظایف تعیین شده امور اداری و واحد بیمه و رفاه به شرح زیر:

*  امور اداری :

-       پیاده سازی و اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

-       اجرای قوانین و مقررات استخدامی در خصوص صدور احکام حقوق و مزایا، تشویقات، مرخصیها، مأموریتها، حضور و غیاب ... و ارزشیابی سالیانه

-       بررسی وضعیت حقوق و مزایای کارکنان و ارائه نظرات اصلاحی

-       انجام فعالیتهای مربوط به عقد قراردادهای استخدامی و حقوقی، صدور احکام انتصاب، ارتقاء، بازنشستگی و... براساس سیستم مکانیزه مورد عمل

-       نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش های کارکنان

-       همکاری در ایجاد سیستم مکانیزه اداری و ایجاد بانک اطلاعات و نظارت بر خروجی سیستم

-       انجام فعالیتهای مربوط به بروزآوری آمار و اطلاعات کارکنان بر طبق سیستم اطلاعات مدیریت

-       بررسی شکایات واصله کارکنان از سیستم پشتیبانی

-       پاسخ گویی به درخواست ها و پیشنهادات دریافتی از داخل و خارج از شرکت

*  بیمه و رفاه :

-       مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به امور بازنشستگی و انواع نظامهای بازنشستگی

-       انجام مراحل مربوط به احراز شرایط بازنشستگی و حقوق وظیفه بگیران

-       بررسی و محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه و صدور احکام و انجام مراحل مربوط به تأئید احکام صادره و انجام مکاتبات مربوط به رفع نقص و ارسال پرونده و مدارک

-       بررسی موارد مربوط به قطع و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیر

-       تعیین مدت خدمت مستخدمین از کار افتاده، بازنشسته و مستخدمین شاغل در صورت فوت به منظور برقراری حقوق وظیفه و بازنشسته

-       تعیین میزان حقوق بازنشستگی و و ظیفه بر اساس مقرارت

-       ارتباط مستمر با سازمان تأمین اجتماعی، شرکت بیمه و سازمانهای مرتبط

-       دریافت قرارداد سالیانه بیمه کارکنان

-       انجام امور رفاهی و درمانی کارکنان

-       پیگیری قرارداد با شرکتهای بیمه گر و اجرای دقیق قراردادهای بیمه

-       اجرای نظر خواهی از کارکنان در خصوص خدمات بیمه و رفاهی ارائه شده

-       دریافت لیست اطلاعات مشخصات کل بیمه شدگان

-       همکاری در تهیه و تنظیم قراردادهای عمر و حادثه و سایر قراردادهای درمانی -  خدماتی

-       پرداخت حق بیمه کارکنان در اسرع وقت و صدور و تعویض دفترچه های درمانی

تهیه و پیشنهاد موارد رفاهی و انگیزه ای به منظور افزایش بهره وری کارکنان

دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

-       همکاری در تهیه و تنظیم شاخصها و استانداردهای مورد عمل بر اساس خط مشی شرکت

-       مطالعه وتدوین ساختارمناسب تشکیلاتی براساس وضعیت فعلی و نیازهای آتی و مستند سازی و استاندارد کردن فعالیتها

-       انجام بررسیهای لازم در جهت بهبود ساختار سازمانی با ملحوظ داشتن راهبردهای ابلاغی

-       تبیین مراحل انجام کار در واحدها و تدوین نظام گردش عملیات براساس شاخصها و استاندارهای تشکیلاتی

-       تهیه آمار و اطلاعات کمی و کیفی در خصوص نیروها و پستهای سازمانی و تشکیلات مورد عمل و ارائه نمودار منطقی سازمانی و به روز آوری و نگهداری آمار جمع آوری شده در قالب بانک اطلاعاتی تشکیلات

-       تهیه و اجرای تشکیلات بر حسب اصول و ضوابط و همکاری در پیاده سازی تشکیلات و نظارت بر حسن اجراء

-       تهیه و تدوین شرح وظایف پستها و پیگیری جهت ابلاغ به واحدها

-       تحقیق و بررسی در خصوص شرایط احراز و صلاحیت کارکنان جهت تصدی پستهای مصوب

-       مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان بر اساس هدفهای کلی شرکت

-       تدوین و تنظیم برنامه های آموزشی سطوح مختلف سازمان

-       بررسی و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشکلات آموزشی

-       پیشنهاد بودجه آموزشی، ملزومات، منابع و وسایل کمک آموزشی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت داخل و خارج سازمان

-       هماهنگی و جلب همکاری مراکز آموزشی به منظور استفاده از خدمات آموزشی و شناسائی مراکز آموزش معتبر

-       نظارت بر ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی (شناسنامه آموزشی کارکنان )

-       اقدام در به روز آوری اطلاعات آماری کمی و کیفی نیروی انسانی و توزیع آنها براساس سیستم اطلاعات مدیریت

-       نظارت براجرای برنامه های نیروی انسانی و همکاری در تهیه و تدوین و نظارت بر اجرای دستورالعملها و روشها

-       برنامه ریزی نیروی انسانی در جهت جذب و نگهداری و انجام فعالیتهای مربوط به اخذ مجوز استخدامی

-       برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی جهت اندازه گیری بهره وری کارکنان، تجزیه و تحلیل آن و طراحی و اجرای برنامه های بهبود سازمانی

-       انجام بررسیهای لازم به منظور ترویج و بسط روابط انسانی و سازمانی مطلوب بین کارکنان جهت افزایش انگیزه کار و رضایتمندی شغلی

-       برنامه ریزی جهت تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز از طریق جذب فارغ التحصیلان بورسیه و نخبه دانشگاهها و امریه خدمت سربازی

-       انجام اقدامات لازم در جهت تجهیز کتابخانه و تسهیل استفاده کارکنان در استفاده از کیفیت موجود و ایجاد امکانات لازم جهت دسترسی به آخرین دست آوردهای علمی

دفتر توسعه و فناوری خدمات الکترونیک

اهم عناوین وظایف و مسئولیت ها:

-       مطالعه و ارزیابی ریسک سیستم ها و گسترش برنامه هایی برای کاهش تهدیدات بالقوه

-       بررسی و مطالعه در زمینه ارتقاء توانمندی‌های فنی در جهت انجام بهینه امور محوله

-       انجام مطالعات لازم در بروزرسانی مستمر وصله های امنیتی سیستم های موجود

-       بررسی و اطمینان از تطابق روش ها و رویه ها با استانداردهای ملی و بین المللی امنیتی

-       آشنایی با مباحث توسعه دولت الکترونیک و نحوه کارکرد نرم افزارهای همراه

-       توانایی پشتیبانی، اجرای پروژه ها و طرحهای نرم‌افزاری بر اساس برنامه زمان بندی شده با کیفیت مطلوب

-       تهیه یا بررسی و تصویب شرح خدمات، طرح های مدیریتی و پروژه های GIS

-       ایجاد زمینه ها ی لازم برای پیاده سازی سامانه های مرتبط با اطلاعات مکانی و همکاری در بکارگیری فناوری های مهندسی نرم افزار، مهندسی اطلاعات(مدل داده) و مهندسی GIS در طراحی و تولید این سامانه ها

-       شناسایی نیاز های مرتبط با GIS در واحد های مختلف و همکاری در برنامه ریزی جهت رفع نیازها

-       پیشنهاد طرح های پژوهشی مرتبط با سیستم های اطلاعات مکانی

-       پیش بینی و نظارت بر تهیه و استقرار سیستمهای مکانیزه و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب مورد نیاز واحدها و توسعه و بهبود سیستمهای موجود و بکارگیری و استفاده از تکنولوژی های جدید در جهت بهبود کارآئی آنها و برنامه ریزی جهت از رده خارج نمودن سیستمهای غیر کارآمد

-       ایجاد هماهنگی در ساختار و محتوای منابع اطلاعات شرکت و به روز نگهداشتن آنها

-       آشنایی با زبان­های برنامه نویسی موجود، بانکهای اطلاعاتیSQL،Oracel  و MySQl، وب، BI

-       آشنایی با تهدیدات فضای تولید و تبادل اطلاعات برای نظارت بر فعالیت پیمانکاران مرتبط

-       برنامه ریزی استفاده از تکنولوژی های جدید به منظور افزایش کارایی شبکه تحت کنترل یا بررسی و افزایش قابلیت های آن برای استفاده کاربران

-       برنامه ریزی برای بازیابی خرابی ها و صدمات در صورت بروز حملات سایبری

-       بررسی حملات سایبری و انجام کارهای اصلاحی

-       برآورد نياز هاي سخت افزاري حوزه و نظارت بر خريد با هماهنگي مدير فن آوری(در صورت نياز)

-       تدوین برنامه های میان مدت و کوتاه مدت توسعه و کاربرد سیستم اطلاعات مکانی

-       حفاظت و پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارهای موجود و امور مربوط به تعمیرات و ارتقاء تجهیزات سخت افزاری و سیستمهای نرم افزاری

-       برقراری ارتباط با پایگاههای اطلاعاتی جهت تسهیل در دریافت اطلاعات با در نظر گرفتن اصول صرفه جویی و توجیه اقتصادی و توزیع آنها به منظور استفاده واحدهای مربوط

-       راه اندازی نرم افزارها و سخت افزارهای جدید به منظور راه اندازی شبکه و ارتقاء عملکرد و کارایی آن

-       استقرار شبکه رایانه ای و تسهیل در دست یابی و استفاده کارکنان

-       ایجاد حساب کاربری، تعیین حیطه دسترسی و کلمه عبور برای کاربرانی که از امکانات شبکه استفاده می کنند

-       ارائه مشاوره به کاربران در جهت استفاده بهينه از نرم افزارها

-       ارائه خدمات فنی به  مشکلات کاربران شبکه و آموزش موردی در صورت نیاز

-       آشنایی با نحوه آزمایش و ارزیابی محصولات امنیتی

-       آزمایش روش ها و رویه ها با کمک شبیه سازی حملات سایبری

-       نصب و راه اندازی سیستم مناسب گردش اطلاعات

-       همکاری در نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری

-       برطرف نمودن اشکالات کاربران در استفاده از سرويسهاي شبکه طبق فرآيندهاي مديريت فناوري

-       رفع عيب اوليه تجهيزات غير فعال شبکه (داکت ،پريز شبکه ،رک،پچ پنل و ...)

-       رفع عيب اوليه تجهيزات فعال شبکه ( سرورها، سوييچها ،اکسس پوينت ،تجهيزات بي سيم و ...)

-       پیگیری و هماهنگی امور مربوط به تهیه نقشه ها و ایجاد مکانیزم بروز نگه داشتن اطلاعات مکانی در کلیه بخش ها

-       پیگیری جهت تهیه اطلاعات توصیفی و مکانی در شهرهای تحت پوشش و ساماندهی آن

-       پذیرش فرآورده های پروژه های GIS پس از اخذ تاییدیه ناظر و کاربران نهایی

-       پیاده سازی دستورالعملها، رویه ها و سیاستهای ابلاغی از طرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

-       تهیه گزارشات و مستندات فنی برای مدیران و کاربران

-       نظارت بر طراحی گردش اطلاعات در سازمان و تدوین فرمهای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز

-       نظارت و مدیریت روزانه بر نحوه استفاده از شبکه اینترنت و اینترانت

-       ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات مدیران و ارائه مشاوره به مدیران

-       پیگیری خرید و تامین تجهیزات اکتیو و پسیو مورد نیاز شبکه

-       نظارت بر پیمانکار حوزه طبق فرآيند مربوطه در صورت برون سپاری خدمات سخت افزاری

-       نظارت بر پشتيبان گيري دوره اي از داده هاي مهم مربوط به نرم افزارها

-       نظارت بر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت از طریق نصب نرم افزارهای مرتبط بهم و تهیه گزارشات مورد نیاز و ایجاد سیستم ذخیره سازی و حفظ اطلاعات

-       تحلیل و مستند سازی فعالیتهای حوزه فناوری اطلاعات

پیگیری و نظارت بر پروژه های مرتبط با GIS با هماهنگی واحد های ذیربط

پنل اعضای سایت

آمار بازدید

امروز
دیروز
939 بازدید
1596 بازدید

زمان آنلاین بودن (15 دقیقه پیش):15
15 مهامانان
هیچ عضوی آنلاین نیست
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 01-11-1399, 11:15