A- A A+
 • اخبــار
 • اطلاعیــه
 • امریه سربازی

با سلام و احترام 

به استحضار می رساند متقاضیان امریه سربازی دارای برگ اعزام با تاریخ 99/04/01 می توانند تا تاریخ 99/01/30 به سامانه امریه سربازی وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و در سامانه مذکور ثبت نام نمایید.

پويش-ا-ب-ايران

شرح وظایف حوزه معاونت مالی و پشتیبانی

جدول تفکیک عناوین پستهای سازمانی و بخش شغلی

حوزه معاون مالي و پشتيباني

کارشناس حقوق و دستمزد

عنوان پست : کارشناس حقوق و دستمزد
وظایف و مسئولیتها :

• دریافت گزارشات ماهانه کارکرد پرسنل از امور اداری ، بررسی لیست دریافتی و انتقال آن به سیستم کامپیوتری
• تهیه و تنظیم لیست پرداخت حقوق و دستمزد ماهانه
• بررسی و محاسبه موارد مربوط به حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان شامل تهیه لیستهای حقوق و دستمزد و حق ماموریت ، بن ، بیمه ، دارائی و ....
• صدور فیشهای حقوقی پرسنل و تحویل به آنها جهت دریافت حقوق و مزایا
• کد گذاری روی اسناد هزینه ، انجام محاسبات جهت تهیه گزارشهای آماری و حسابداری
• تهیه سند کسورات قانونی و پیگیری پرداخت کسور
• صدور اسناد مربوطه و تهیه گزارشات ماهانه حقوقی به بیمه تامین اجتماعی بانک ، دارائی و ... و تنظیم مدارک پرداختهای پرسنلی
• محاسبه مابه التفاوت حقوق پرسنل ، ذخیره سنوات و تسویه حسابهای قانونی
• انجام سایر وظایف محوله

مدیر امور مالی

عنوان پست : مدیر امور مالی
وظایف و مسئولیتها :

• دریافت وجوه و انجام هزینه های لازم بر اساس دستور سرپرست و با رعایت ضوابط و دستورالعملهای ذیربط، نظارت بر وصول قیمت غذا، نظارت بر امور مهمانسرا و کنترل فعالیتهای باشگاه شرکت و تهیه برنامه های لازم و سرپرستی امور فروشگاههای تعاونی از نظر تامین مایحتاج
• درخواست و دریافت و توزیع لوازم و مصالح مورد احتیاج و نظارت بر جابجایی و نقل و انتقال اموال.
• دریافت اجناس و کالای جدید، جابجا کردن کالا و اجناس و مواد خوراکی و وسایل خریداری شده در فروشگاه و قرار دادن آنها در محل مناسب.
• تهیه صورت موجودی اجناس و مواد در فروشگاه و تطبيق آن با فاکتورهای مربوطه
• ثبت وجوه دریافتی در دفاتر روزنامه، صدور فاکتور در مقابل اجناس و اقلام فروشگاه
• تهیه صورت و قیمت فروش مواد و لوازم موجد در فروشگاه ، فروش مواد و لوازم و اجناس بر اساس قیمت تمام شده
• انجام خدمات مالی و اداری یک واحد سازمانی از لحاظ محاسبه و پرداخت حقوق و تهیه صورتهای لازم و انجام مکاتبات اداری و سایر خدمات دفتری

کارشناس مسئول نظارت مالی و تلفیق اسناد

شرح وظایف کارشناس مالی

• تایید و تجزیه و تحلیلی حسابها و تطبیق و انتقال آنها و کنترل و رسیدگی بصورت موجودی اموال.
• رسیدگی به پرداختها و علی الحسابها و سایر اسناد تنظیمی با رعایت مقررات و امضاء آنها.
• بررسی اسناد از نظر کسور و هزینه ها و رسیدگی به عملیات مربوط به تهیه انواع اسناد حسابداری و ترازنامه
• تهیه و تنظیم حساب ماهانه، تائید لیست حقوقی، چک و صورتحسابهای مالی و امضاء آنها
• تهیه بودجه سالانه و کنترل هزینه های پرسنلی و غیر پرسنلی
• تائید کلیه اقلام وارده در دفتر حسابداری
• راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابهای تنظیم شده.
• تهیه گزارشات لازم جهت مافوق

کارشناس حسابداری انبارها

عنوان پست : کارشناس حسابداری انبارها
وظایف و مسئولیتها :

• نظارت بر کار انبار داران از جمله وصول و تحویل و صدور کالا، لوازم یدکی و وسالیل برقی و تجهیر ساختمانی.
• بررسی بازدید از عملیات انبار از جمله برآورد احتیاجات سالانه و میزان وصول و صدور کالا و تعیین میزان اجناس اسقاطی و از بین رفته طبق موازین و مقررات و خط مشی های انبار
• هماهنگ ساختن کار کارکنان و نحوه فعالیتهای انبارها به منظور تسهیل عملیات.
• نظارت بر انجام مطالعات و بررسیهای لازم در جهت طبقه بندی و استاندارد نمودن اقلام لوازم و یدکی و لوازم مورد مصرف قسمتهای مختلف شرکت به منظور جلوگیری از هزینه های زیاد و بلامصرف و راکد ماندن قسمتی از سرمایه.
• تهیه و تدوین دستور العملها و روشهای انبار گردانی و نظارت بر اجرای دقیق آنها
• شرکت درجلسات تحویل و تحول کالا بعنوان نماینده شرکت و تهیه صورتجلسه.
• بررسی و رسیدگی به گزارشهای تهیه شده بوسیله مسئولین انبارهای مختلف.
• نظارت در ثبت کد اجناس با مراجعه به کاتولوگهای مربوطه روی درخواستها.

کارشناس حسابداری طرحهای عمرانی

عنوان پست : کارشناس حسابداری طرحهای عمرانی
وظایف و مسئولیتها :

• دریافت دستور کار از مقام مافوق
• دریافت طرحهای مصوب عمرانی
• همکاری در تهیه و تنظیم موافقتنامه مربوط
• همکاری در تفکیک اعتبار مصوب طرحها
• هماهنگی و پیگیری لازم بمنظور دریافت بودجه تخیصی
• اعمال دقت لازم در هزینه نمودن اعتبار تخصیصی به تفکیک طرحها
• کنترل هزینه ها با ارائه اسناد و مدارک جهت کسر بدهی از تخصیص بودجه واحدهای زیر مجموعه
• شرکت در جلسات مناقصه طرحها
• انجام سایر وظایف محوله

کارشناس مالی

شرح وظایف کارشناس مالی

• بررسي سپرده ها و تطبيق حسابهاي بانكي
• تعيين مدت حسابهاي دريافتي ، پيگيري در مورد واريز بدهي مشتريان و بررسي روش حذف حسابهاي غير قابل وصول
• حضور در شمارش موجودي انبار در پايان سال و شمارش عيني در عرض سال
• بررسي اسناد خريد و نيز بررسي اسناد مالي ضايعات و اسقاط
• بررسي اقلامي كه هزينه هاي سرمايه اي را تشكيل ميدهند و بررسي كفايت نرخهاي استهلاك و صحت عمليات بركناري اسقاط
• بررسي صحت توزيع هزينه هاي حقوق و دستمزد ، بررسي وجود مجوز در صورت هرگونه تغيير در حقوق و دستمزد و كنترل ليستهاي حقوق پرداخت شده
• بررسي ترازها و كليه اقلام وارده در دفاتر از نظر كامل بودن و صحت آنها و بررسي مجوز ثبت دفاتر روزنامه ، كل و معين
• بررسي عمليات اجرائي در كليه سطوح شركت
• تهيه گزارشات لازم

مسئول نقلیه

شرح وظایف مسئول نقلیه

• برنامه ریزی جهت سرویس دهی به واحدها
• برنامه ریزی کارکرد اتومبیل ها و حضور وغیاب رانندگان
• رسیدگی به تصادفات و تخلفات رانندگان و امور مربوط به تعمیر و نگهداری و سرویس خودروها و هزینه های مربوطه
• انجام امور مربوط به شماره گذاری ، طرح ترافیک و تقاضای خرید وسائط نقلیه و لوازم یدکی مورد نیاز
• برنامه ریزی جهت اعزام رانندگان به ماموریت درخواستی واحدها
• همکاری در تنظیم قرارداد با اتومبیل های استیجاری و پیمانکاران خصوصی

مسئول خدمات عمومی

شرح وظایف مسئول خدمات عمومی
• حفظ و نگهداری اموال و تاسیسات، نظارت بر کار حمل و نقل و نگهداری وسائط نقلیه.
• تعیین محل کار خدمتگذاران و تلفنچی ها.
• نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل تامین روشنایی، سوخت و تلفن و غیره.
• رسسیدگی به تصادفات و تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به تعمیرات.
• انجام امور شماره گذاری اتومبیل ها و بیمه و وسایط نقلیه.
• نظارت در برآورد هزینه تعمیر وسایط نقلیه و صدور و دستورات لازم بمنظور تعمیر آنها.
• پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنان به واحد های مربوطه.
• تماس تلفنی با مقامات مختلف قبل از هدایت مراجعین به نزد آنان

مسئول رفاه و درمان

عنوان پست : مسئول رفاه و درمان
وظایف و مسئولیتها :
• دریافت برنامه کاری از مفام مافوق
• انجام امور فاهی و درمانی کارکنان
• پیگیری قرارداد با شرکتهای بیمه گر و اجرای دقیق قراردادهای بیمه
• اجرای نظر خواهی از کارکنان در خصوص خدمات بیمه و رفاهی ارائه شده
• دریافت قرارداد سالیانه بیمه کارکنان
• دریافت لیست اطلاعات مشخصات کل بیمه شدگان
• همکاری در تهیه و تنظیم قراردادهای عمر و حادثه و سایر قراردادهای درمانی- خدماتی
• پرداخت حق بیمه کارکنان در اسرع وقت و صدور و تعویض دفترچه های درمانی
• تهیه و پیشنهاد موارد رفاهی و انگیزه ای بمنظور افزایش بهره وری کارکنان
• پیگیری موارد مربوط به اخذ بن و لباس کار بر اساس آمار کارکنان
• مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به امور بازنشستگی و انواع نظامهای بازنشستگی
• انجام مراحل مربوط به احراز شرایط بازنشستگی و حقوق وظیفه بگیران
• بررسی و محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه و صدور احکام و انجام مراحل مربوط به تائید احکام صادره و انجام مکاتبات مربوط به رفع نقص و ارسال پرونده و مدارک
• بررسی موارد مربوط به قطع و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیر
• تعیین مدت خدمت مستخدمین از کار افتاده ، بازنشسته و مستخدمین شاغل در صورت فوت بمنظور برقراری حقوق وظیفه و بازنشسته
• تعیین میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه بر اساس مقررات
• ارتباط مستمر با سازمان تامین اجتماعی ، شرکت بیمه و سازمانهای مرتبط
• شرکت در جلسات مرتبط با وظایف مورد تصدی
• در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوط در چارچوب وظایف شغل مورد تصدیپ

امور اداري وخدمات عمومي

• شرح وظايف امور اداري وخدمات عمومي
• مطالعه و بررسي مستمروضعيت حقوق و مزايا ، سيستمهاي پرداخت ، مشخص نمودن نارسائيها ي احتمالي و ارائه نقطه نظرات اصلاحي.
• برنامه ريزي و پيش بيني تغييرات احتمالي كاركنان در ارتباط با جابجايي شغلي،گروه شغلي، طبقه شغلي ، پست سازماني و غيره.
• كنترل و نظارت بر صدور احكام ، ترفيعات ، انتصابات ، مرخصي ها ، ماموريتها، حضور و غياب و تشويقات و غيره .
• مشاركت و همكاري با سياستهاي برنامه ريزي نيروي انساني ، آموزش و توسعه ، حقوق و مزايا، ايمني و بهداشت روابط كار، كارمنديابي و تحقيقات درزمينه منابع انساني
• نظارت برخدمات بيمه وبازنشستگي كاركنان و رعايت دقيق قوانين و مقررات دراين خصوص .
• كنترل امور ورزشي و تفريحات سالم و نظارت برتاسيسات و اماكن ورزشي و تفريحي .
• حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات عملياتي ،اداري ،مالي ، انضباطي و ايمني شركت توسط كاركنان تحت نظارت .
• نظارت برارائه خدمات رفاهي و درماني كاركنان واستقرار سيستم مطلوب رفاهي در جهت تامين نيازمنديهاي پرسنلي و ا ستفاده از مزاياي فوق به منظور آسايش كاركنان .
• كنترل و نظارت بر تهيه وصدور دفترچه درمان ، تهيه و توزيع بن و ساير خدمات رفاهي
• مكانيزه كردن سيستمهاي موجود و استفاده از اتوماسيون اداري به منظور تسريع دركارهاي اجرايي و بهبود بهره وري .
• برقراري رفتار سازماني مطلوب با كاركنان درجهت ايجاد انگيزه ، ميل به كار و رضايتمندي كاري و توان بخشي آنها .
• همكاري در اجراي طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل شركت به شكلي مطلوب .
• همكاري و مشاركت در جهت اجراي بهينه طرح رشد ارتقاء كاركنان بخشهاي مختلف شغلي .
• كنترل و اداره ساختمانها،تاسيسات ،تجهيزات و نگهداري از آنها به شكل مطلوب .
• نظارت بركاركنان خدمات عمومي واداري شامل نظافتچي و مستخدم ، مامورنگهداري و مراقبت از فضاي سبز .
• كنترل و نظارت برتعميرات و توزيع ماشين آلات و نگهداري مناسب از خودروهاي شركت .
• نظارت بر تعميرات و نگهداري ساختمان ، تاسيسات برقي،حرارتي و برودتي.
• نظارت بركميت و كيفيت كار پيمانكاران بخش خدمات عمومي .
• انجام پوشش بيمه اي ماشين آلات ، تاسيسات و اموال .
• كنترل ونظارت برتوزيع مطلوب رانندگان در سطح شركت به نحوي كه حداكثر كارآيي از خودرو و راننده درامور جاري وكارهاي اجرائي بعمل آيد.
• نظارت و كنترل فعاليتهاي مخابرات ، ارتباطات تلفني ، بيسيم ، اپراتوري ، تعميرات و نگهداري وسايل ارتباطي به طور منظم و برنامه زمان بندي شده .
• نظارت برخدمات دفتري ، چاپ و تكثير و كارهاي اداري.
• نظارت بر تايپ كامپيوتري ، ماشين نويسي ، بايگاني اداري
• برقراري سيستم كاردكس و ثبت مشخصات اقلام وارده و صادره در سيستم والصاق برگ مشخصات .
• استقرا رو چيدن كالاها به روش منطقي و استفاده معقول از فضاي انبار در اين خصوص .
• انجام بررسيهاي لازم از نظر ميزان مصرف كالاها و تعيين ميزان حداكثر موجودي براي هر يك از اقلام با همكاري ومشارك واحدهاي ذيربط .
• صدور درخواست خريد كالا درنقطه سفارش و حصول اطمينان از موجودي كالا تا زمان تحويل كالاي جديد به انبار.
• تطبيق مشخصات فني اقلام خريداري شده با مشخصات مورد نظر از طريق افراد و واحدهاي ذيصلاح وتعيين مغايرتهاي احتمالي و انجام اقدامات لازم در اين خصوص .
• صدور اسناد نظير رسيد كالا، حواله انبار، نقل و انتقال كالا در انبار.
• تحويل كالا و خدمات به متقاضيان در قبال اخذ رسيد و همچنين حصول اطمينان از دريافت مجوزهاي لازم .
• شناسائي كالاي راكد ، بلامصرف و اجناس اضافي و گزارش به موقع به مقام مافوق .
• اطلاع كامل از انواع موجودي انبارها در هر موقع وبه روز بودن آمار موجودي كالاها واجناس در انبارها .
• نظارت دربسته بندي ، حمل ، شمارش و توزيع كالاها و اجناس.
• كنترل كارتهاي مجاز دريافت كنندگان كالا ازنظر تطبيق با نمونه امضاء درخواست كالا.
• همكاري با امور مالي در فروش اموال اسقاطي و مازاد.

رئیس اداره کارکنان و رفاه

شرح وظايف رئیس اداره کارکنان و رفاه

• دریافت دستور کار از مقام مافوق
• جمع آوری قوانین و مقررات اداری و استخدامی و تجزیه و تحلیل قوانین
• اجرای دستورالعملها و بخشنامه های مربوط به کارکنان و اجرای ضوابط و مقررات
• همکاری ومشارکت در جهت تهیه سیستم اطلاعات کارکنان و ارائه نقطه نظرات اصلاحی
• کنترل و نظارت بر وظایف امور اداری و رعایت قوانین و مقررات اداری ، انضباطی و ایمنی و بهداشت کارکنان
• مشارکت و همکاری با فعالیتهای مربوط به برنامه ریزی نیروی انسانی
• همکاری در اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی
• پیاده سازی سیستم مربوطه به قراردادهای استخدامی و حقوقی و ....
• همکاری در برگزاری آزمون جذب و استخدام تا انجام مراحل جذب و بکارگیری
• نظارت بر بروزرسانی آمار و اطلاعات کارکنان بر طبق سیستم اطلاعات مدیریت
• ایجاد سیستم ارزشیابی و عملکرد کارکنان
• انجام امور مربوط به مناقصه و مزایده شرکت
• ارائه گزارشات مورد نیاز و همچنین شرکت در جلسات مرتبط با وظایف محوله
• نظارت بر وظایف تعیین شده واحد بیمه و رفاه و امور اداری

 • كنترل و نظارت برتعميرات و توزيع ماشين آلات و نگهداري مناسب از خودروهاي شركت .
 • نظارت بر تعميرات و نگهداري ساختمان ، تاسيسات برقي،حرارتي و برودتي.
 • نظارت بركميت و كيفيت كار پيمانكاران بخش خدمات عمومي .
 • انجام پوشش بيمه اي ماشين آلات ، تاسيسات و اموال .
 • كنترل ونظارت برتوزيع مطلوب رانندگان در سطح شركت به نحوي كه حداكثر كارآيي از خودرو و راننده درامور جاري وكارهاي اجرائي بعمل آيد. نظارت و كنترل فعاليتهاي مخابرات ، ارتباطات تلفني ، بيسيم ، اپراتوري ، تعميرات و نگهداري وسايل ارتباطي به طور منظم و برنامه زمان بندي شده .
 • نظارت برخدمات دفتري ، چاپ و تكثير و كارهاي اداري.
 • نظارت بر تايپ كامپيوتري ، ماشين نويسي ، بايگاني اداري
 • برقراري سيستم كاردكس و ثبت مشخصات اقلام وارده و صادره در سيستم والصاق برگ مشخصات .
 • استقرا رو چيدن كالاها به روش منطقي و استفاده معقول از فضاي انبار در اين خصوص
 • انجام بررسيهاي لازم از نظر ميزان مصرف كالاها و تعيين ميزان حداكثر موجودي براي هر يك از اقلام با همكاري ومشارك واحدهاي ذيربط .
 • صدور درخواست خريد كالا درنقطه سفارش و حصول اطمينان از موجودي كالا تا زمان تحويل كالاي جديد به انبار.
 • تطبيق مشخصات فني اقلام خريداري شده با مشخصات مورد نظر از طريق افراد و واحدهاي ذيصلاح وتعيين مغايرتهاي احتمالي و انجام اقدامات لازم در اين خصوص .
 • صدور اسناد نظير رسيد كالا، حواله انبار، نقل و انتقال كالا در انبار.
 • تحويل كالا و خدمات به متقاضيان در قبال اخذ رسيد و همچنين حصول اطمينان از دريافت مجوزهاي لازم .
 • شناسائي كالاي راكد ، بلامصرف و اجناس اضافي و گزارش به موقع به مقام مافوق .
 • اطلاع كامل از انواع موجودي انبارها در هر موقع وبه روز بودن آمار موجودي كالاها واجناس در انبارها .
 • نظارت دربسته بندي ، حمل ، شمارش و توزيع كالاها و اجناس.
 • كنترل كارتهاي مجاز دريافت كنندگان كالا ازنظر تطبيق با نمونه امضاء درخواست كالا.
 • همكاري با امور مالي در فروش اموال اسقاطي و مازاد.

راننده خودرو سبک

شرح وظایف راننده خودرو سبک

• برنامه ریزی جهت سرویس دهی به واحدها
• برنامه ریزی کارکرد اتومبیل ها و حضور و غیاب رانندگان
• رسیدگی به تصادفات و تخلفات رانندگان و امور مربوط به تعمیر و نگهداری و سرویس خودروها و هزینه های مربوطه
• انجام امور مربوط به شماره گذاری ، طرح ترافیک و تقاضای خرید وسائط نقلیه و لوازم یدکی مورد نیاز
• برنامه ریزی جهت اعزام رانندگان به ماموریت درخواستی واحدها
• همکاری در تنظیم قراردادها با اتومبیل های استیجاری و پیمانکاران خصوصی

مسئول تدارکات

شرح وظایف مسئول تدارکات

• دریافت و بررسی درخواستهای خرید لوازم و وسائل مورد نیاز واحد و خرید آنها با مراجعه به فروشندگان و انتخاب بهترین نوع جنس با نازلترین قیمت و امضاء فاکتورهای خرید مربوطه.
• تهیه استعلام بهاء برای اجناسی که ارزش آن از مبلغ مقرره بیشتر باشد، تکمیل و تنظیم اسناد خرید.
• ترتیب حمل و تحویل کالای خریداری شده به انبار شرکت، مراقبت از نظر انطباق اجناس تحویل شده با مشخصات مورد نظر، کسب اطلاعات لازم از کاتالوگها، پرونده ها و قراردادههای موجود
• مراقبت و رسیدگی از نظر انطباق قیمت کالا با صورت حسابها و اسناد خرید.
• رسیدگی به مکاتبات و تهیه نامه ها.
• شرکت در کمسیونهایی که به منظور انجام خرید تشکیل می گردد.
• ثبت و تعقیب مراحل خرید از زمان سفارش تا موقع تحویل کالا شامل گشایش اعتبارات اسنادی، تنظیم اوراق ثبت سفارشات و سایر مدارک و نیز مکاتبه با سازمانهای ذیربط
• جمع آوری اسناد لازم جهت ترخیص کالا، مقایسه مبلغ ودیعه پیشنهاد دهندگان مناقصه با قیمتهای پیشنهادی

کارپرداز

شرح وظایف کارپرداز

• دریافت سفارش و درخواست خرید کالاهای مورد نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم
• تهیه استعلام بها برای کالاها در مواقع ضروری برابر آئین نامه معاملات و تنظیم اسناد خرید
• خرید کالاهای مورد نیاز و پیگیری مراحل خرید از زمان سفارش تا موقع تحویل اجناس خریداری شده به انبار
• پرداخت هزینه ها برابر مقررات و مجوزهای لازم از محل تنخواه گردان
• ارتباط مداوم با فروشندگان بمنظور آگاهی از قیمت ها ، وضعیت حمل و نقل کالا و .... و تهیه آرشیو منظم از قیمت های استاندارد شده کالاهای موجود داخلی و خارجی
• ارتباط مداوم با انبار بمنظور آگاهی از کسری کالا و هماهنگی جهت تامین کسریها
• مراقبت و رسیدگی از نظر انطباق قیمت کالا با صورت حسابها و اسناد خرید و رسیدگی به مکاتبات و تهیه نامه ها
• شرکت در کمیسیونهایی که بمنظور انجام خرید تشکیل می گردد.
• جمع آوری اسناد لازم جهت ترخیص کالا، مقایسه مبلغ ودیعه پیشنهاد دهندگان مناقصه با قیمتهای پیشنهادی
• در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی

مسئول انبار

شرح وظایف مسئول انبار

• ثبت اجناس، لوازم یدکی و ابزار وارد شد و خارج شده از انبار در کارتهای کاردکس و یا دفاتر مربوطه.
• بررسی احتیاجات انبار- تهیه درخواست اجناس مورد احتیاج و محاسبه روزانه و ماهنانه اجناس وارده و صادره
• ثبت اجناس با مراجعه به گاتولوگهای مربوطه روی درخواستها
• صورت برداری سالانه از موجودیها
• نظارت در تحویل و تحول اموال و تهیه صورتجلسات لازم
• مقایسه اجناس وارده و صادره با اسناد مربوطه به منظور حصول اطمینان از انطباق مشخصات آنها و صدور رسید انبار
• تعیین موجودی از هر قلم جنس به منظور تهیه فهرست
• نظارت در نظم و نظافت انبار و رعایت مقررات ایمنی
• تحویل گرفتن، انبار کردن و صادر کردن اجناس و لوازم فنی برق و مصالح ساختمانی، لوازم یدکی ماشین آلات و مواد شیمایی و لوازم اداری
• تعیین موجودی از هر قلم جنس به منظور تهیه فهرست موجودیها و غیره
• نظارت در نظم و نظافت انبارها و رعایت مقررات ایمنی
• تحویل گرفتن، انبار کردن و صادر کردن اجناس و لوازم فنی برق، مصالح ساختمانی، لوازم یدکی ماشین آلات مواد شمیائی و لوازم اداری
• تعیین سیستم کدبندی مشخصاتی که بایستی روی اموال پلاک کوبی شوند.
• مشخص نمودن کالاهای اسقاطي یا قابل تعمیر با همکاری واحد های مربوطه

انباردار جاری

شرح وظایف انباردار جاری
• دریافت و تحویل کالاهای ورودی به انبار و ارائه رسید پس از انطباق کالا با رسید و فاکتورهای خرید و تنظیم صورتجلسه
• طبقه بندی و کد گذاری اقلام ، ثبت اجناس، لوازم یدکی و ابزار وارد شد و خارج شده از انبار در کارتهای کاردکس و یا دفاتر مربوطه.
• تهیه درخواست خرید کالا با هماهنگی با واحد بازرگانی با رعایت ضوابط
• صورت برداری سالانه از موجودیها و نظارت در تحویل اموال و تهیه صورتجلسات لازم
• صدور تحویل اجناس از انبار در مقابل حواله انبار و برگ درخواست
• مقایسه اجناس وارده و صادره با اسناد مربوطه به منظور حصول اطمینان از انطباق مشخصات آنها با کالاهای خریداری شده
• تحویل گرفتن، انبار کردن و صادر کردن اجناس و لوازم بر اساس سیستم چیدمان کالاها
• مشخص نمودن کالاهای اسقاطی و راکد و گزارش میزان کالاهای معیوب و فرسوده به سرپرست مربوطه
• برآورد موجودی انبار و شمارش اجناس و تهیه درخواست خرید کالاهایی که در انبار موجود نیست و برآورد کالاهای پر مصرف جهت کنترل موجودی انبار
• اخذ کد اموال جهت کالاهای سرمایه ای بمنظور ترخیص کالا در انبار
• نظارت بر بارگیری اجناس و کالاها و انجام مراحل کار و همکاری در شمارش و کنترل موجودی انبار
• تنظیم صورتجلسه روزانه جهت تحویل انبار به مسئول حفاظت
• همکاری و نظارت بر رعایت مقررات و موازین ایمنی ، نظافت انبار و ارائه آموزشهای لازم
• بایگانی اسناد و مدارک مربوطه
• گزارش هفتگی کالاهای پر مصرف به واحدهای کنترل موجودی
• در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوط در چارچوب وظایف شغلی مورد تصدی

معاون مالی و پشتیبانی

عنوان پست : معاون مالی و پشتیبانی
وظایف و مسئولیتها :

• دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق
• برنامه ریزی لازم بمنظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقاء بهره وری و بهبود فعالیتهای مربوطه
• انجام اقدامات مربوط به امور مالی و ذیحسابی ، اداری و رفاه ، بازرگانی ، انبارداری و خدمات
• ارائه خدمات مناسب اداری - پشتیبانی به کارکنان و واحدهای شرکت
• مطالعه در زمینه بهبود عملیات مالی و ذیحسابی
• نظارت بر انجام امور پرسنلی- اداری از قبیل اجرای نظام پرداخت و صدور احکام پرسنلی بر اساس مصوبات و تصمیمات معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی ، اجرای امور رفاهی ، درمان ، بیمه و بازنشستگی و انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد و پرونده های کارکنان
• همکاری لازم با معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی و مراکز آموزشی در برگزاری آزمون استخدامی
• نظارت بر امور مربوط به بهداشت عمومی محیط کار
• همکاری در ارزشیابی سالیانه کارکنان
• همکاری در ایجاد تعاونی مسکن و مصرف کارکنان بر اساس دستورالعملهای ابلاغی
• انجام امور بازرگانی و سفارشات ، خرید و تدارکات و همچنین نحوه تخصیص تنخواه گردان و رعایت دقیق دستورالعملها و مقررات فنی و مالی
• انجام امور انبارداری و انبارگردانی سالیانه و حذف فعالیتهای زائد و پیاده سازی روشهای جدید انبارداری
• همکاری با سایر واحدهای شرکت جهت تهیه و تنظیم بودجه
• همکاری در برنامه ریزی و نظارت بر تخصیص بودجه و کنترل هزینه های جاری و سرمایه ای و تهیه جداول تخصیص ، اصلاح و متمم بودجه
• نظارت بر فعالیت و عملکرد پیمانکاران و انجام مناقصات مربوطه
• تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه گزارشات لازم در زمینه فعالیتهای مالی و اداری و خدماتی
• همکاری در پیگیری امور مربوط به برون سپاری برخی از فعالیت ها
• همکاری لازم با کمیسیون تحول و ارتقاء سلامت اداری

متصدی امور دفتری و کاربر رایانه

عنوان پست : متصدی امور دفتری و کاربر رایانه
وظایف و مسئولیتها :
- دريافت و ثبت مكاتبات در دفتر رايانه
- تفكيك و توزيع مكاتبات حسب مورد
- پاسخگويي به مراجعين نسبت به اقدامات انجام شده و پيگيري براي تسريع در اقدامات مربوطه
- تايپ نامه ها ، صورتجلسات و گزارشات و كنترل آنها و ارائه جهت امضاء مدير عامل
- كنترل ضمائم نامه ها و مكاتبات
- اقدام در جهت تكثير بخشنامه ها و سوابق و ابلاغ مصوبات به واحدها
- تهيه درخواست لوازم و ملزومات اداري براي واحد و توزيع بين كاركنان
- تشكيل فايل و پرونده هاي مختلف بايگاني براساس نيازهاي واحد و بايگاني مدارك و سوابق در پروند هاي ذيربط
- تنظيم دفتر راهنماي بايگاني و مراقبت در حفظ و نگهداري بايگاني
- تحويل و ارائه نامه ها و اسناد به مسئولين ذيصلاح و پيگيري جواب نامه ها
- همكاري در امحاء اوراق و اسناد زائد

پنل اعضای سایت

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
1054 بازدید
1111 بازدید
3183 بازدید
3183 بازدید
6633 بازدید
23315 بازدید
2623965 بازدید

پیش بینی امروز
984

زمان آنلاین بودن (15 دقیقه پیش):15
15 مهامانان
هیچ عضوی آنلاین نیست
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 11-04-1399, 08:03