A- A A+
 • اخبــار
 • اطلاعیــه
 • امریه سربازی
 • اعتبارات عمرانی

با سلام و احترام 

به استحضار می رساند متقاضیان امریه سربازی دارای برگ اعزام با تاریخ 99/12/01 می توانند تا تاریخ 99/09/30 به سامانه امریه سربازی وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و در سامانه مذکور ثبت نام نمایید.

اعتبارات عمرانی سال 1399 شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی

اعتبارات بودجه سال 1399 

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/12

پیام مدیرعامل

شرح وظایف حوزه معاونت مالی و پشتیبانی

جدول تفکیک عناوین پستهای سازمانی و بخش شغلی

حوزه معاون مالي و پشتيباني

کارشناس حقوق و دستمزد

عنوان پست : کارشناس حقوق و دستمزد
وظایف و مسئولیتها :

• دریافت گزارشات ماهانه کارکرد پرسنل از امور اداری ، بررسی لیست دریافتی و انتقال آن به سیستم کامپیوتری
• تهیه و تنظیم لیست پرداخت حقوق و دستمزد ماهانه
• بررسی و محاسبه موارد مربوط به حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان شامل تهیه لیستهای حقوق و دستمزد و حق ماموریت ، بن ، بیمه ، دارائی و ....
• صدور فیشهای حقوقی پرسنل و تحویل به آنها جهت دریافت حقوق و مزایا
• کد گذاری روی اسناد هزینه ، انجام محاسبات جهت تهیه گزارشهای آماری و حسابداری
• تهیه سند کسورات قانونی و پیگیری پرداخت کسور
• صدور اسناد مربوطه و تهیه گزارشات ماهانه حقوقی به بیمه تامین اجتماعی بانک ، دارائی و ... و تنظیم مدارک پرداختهای پرسنلی
• محاسبه مابه التفاوت حقوق پرسنل ، ذخیره سنوات و تسویه حسابهای قانونی
• انجام سایر وظایف محوله

مدیر امور مالی

عنوان پست : مدیر امور مالی
وظایف و مسئولیتها :

• دریافت وجوه و انجام هزینه های لازم بر اساس دستور سرپرست و با رعایت ضوابط و دستورالعملهای ذیربط، نظارت بر وصول قیمت غذا، نظارت بر امور مهمانسرا و کنترل فعالیتهای باشگاه شرکت و تهیه برنامه های لازم و سرپرستی امور فروشگاههای تعاونی از نظر تامین مایحتاج
• درخواست و دریافت و توزیع لوازم و مصالح مورد احتیاج و نظارت بر جابجایی و نقل و انتقال اموال.
• دریافت اجناس و کالای جدید، جابجا کردن کالا و اجناس و مواد خوراکی و وسایل خریداری شده در فروشگاه و قرار دادن آنها در محل مناسب.
• تهیه صورت موجودی اجناس و مواد در فروشگاه و تطبيق آن با فاکتورهای مربوطه
• ثبت وجوه دریافتی در دفاتر روزنامه، صدور فاکتور در مقابل اجناس و اقلام فروشگاه
• تهیه صورت و قیمت فروش مواد و لوازم موجد در فروشگاه ، فروش مواد و لوازم و اجناس بر اساس قیمت تمام شده
• انجام خدمات مالی و اداری یک واحد سازمانی از لحاظ محاسبه و پرداخت حقوق و تهیه صورتهای لازم و انجام مکاتبات اداری و سایر خدمات دفتری

کارشناس مسئول نظارت مالی و تلفیق اسناد

شرح وظایف کارشناس مالی

• تایید و تجزیه و تحلیلی حسابها و تطبیق و انتقال آنها و کنترل و رسیدگی بصورت موجودی اموال.
• رسیدگی به پرداختها و علی الحسابها و سایر اسناد تنظیمی با رعایت مقررات و امضاء آنها.
• بررسی اسناد از نظر کسور و هزینه ها و رسیدگی به عملیات مربوط به تهیه انواع اسناد حسابداری و ترازنامه
• تهیه و تنظیم حساب ماهانه، تائید لیست حقوقی، چک و صورتحسابهای مالی و امضاء آنها
• تهیه بودجه سالانه و کنترل هزینه های پرسنلی و غیر پرسنلی
• تائید کلیه اقلام وارده در دفتر حسابداری
• راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابهای تنظیم شده.
• تهیه گزارشات لازم جهت مافوق

کارشناس حسابداری انبارها

عنوان پست : کارشناس حسابداری انبارها
وظایف و مسئولیتها :

• نظارت بر کار انبار داران از جمله وصول و تحویل و صدور کالا، لوازم یدکی و وسالیل برقی و تجهیر ساختمانی.
• بررسی بازدید از عملیات انبار از جمله برآورد احتیاجات سالانه و میزان وصول و صدور کالا و تعیین میزان اجناس اسقاطی و از بین رفته طبق موازین و مقررات و خط مشی های انبار
• هماهنگ ساختن کار کارکنان و نحوه فعالیتهای انبارها به منظور تسهیل عملیات.
• نظارت بر انجام مطالعات و بررسیهای لازم در جهت طبقه بندی و استاندارد نمودن اقلام لوازم و یدکی و لوازم مورد مصرف قسمتهای مختلف شرکت به منظور جلوگیری از هزینه های زیاد و بلامصرف و راکد ماندن قسمتی از سرمایه.
• تهیه و تدوین دستور العملها و روشهای انبار گردانی و نظارت بر اجرای دقیق آنها
• شرکت درجلسات تحویل و تحول کالا بعنوان نماینده شرکت و تهیه صورتجلسه.
• بررسی و رسیدگی به گزارشهای تهیه شده بوسیله مسئولین انبارهای مختلف.
• نظارت در ثبت کد اجناس با مراجعه به کاتولوگهای مربوطه روی درخواستها.

کارشناس حسابداری طرحهای عمرانی

عنوان پست : کارشناس حسابداری طرحهای عمرانی
وظایف و مسئولیتها :

• دریافت دستور کار از مقام مافوق
• دریافت طرحهای مصوب عمرانی
• همکاری در تهیه و تنظیم موافقتنامه مربوط
• همکاری در تفکیک اعتبار مصوب طرحها
• هماهنگی و پیگیری لازم بمنظور دریافت بودجه تخیصی
• اعمال دقت لازم در هزینه نمودن اعتبار تخصیصی به تفکیک طرحها
• کنترل هزینه ها با ارائه اسناد و مدارک جهت کسر بدهی از تخصیص بودجه واحدهای زیر مجموعه
• شرکت در جلسات مناقصه طرحها
• انجام سایر وظایف محوله

کارشناس مالی

شرح وظایف کارشناس مالی

• بررسي سپرده ها و تطبيق حسابهاي بانكي
• تعيين مدت حسابهاي دريافتي ، پيگيري در مورد واريز بدهي مشتريان و بررسي روش حذف حسابهاي غير قابل وصول
• حضور در شمارش موجودي انبار در پايان سال و شمارش عيني در عرض سال
• بررسي اسناد خريد و نيز بررسي اسناد مالي ضايعات و اسقاط
• بررسي اقلامي كه هزينه هاي سرمايه اي را تشكيل ميدهند و بررسي كفايت نرخهاي استهلاك و صحت عمليات بركناري اسقاط
• بررسي صحت توزيع هزينه هاي حقوق و دستمزد ، بررسي وجود مجوز در صورت هرگونه تغيير در حقوق و دستمزد و كنترل ليستهاي حقوق پرداخت شده
• بررسي ترازها و كليه اقلام وارده در دفاتر از نظر كامل بودن و صحت آنها و بررسي مجوز ثبت دفاتر روزنامه ، كل و معين
• بررسي عمليات اجرائي در كليه سطوح شركت
• تهيه گزارشات لازم

مسئول نقلیه

شرح وظایف مسئول نقلیه

• برنامه ریزی جهت سرویس دهی به واحدها
• برنامه ریزی کارکرد اتومبیل ها و حضور وغیاب رانندگان
• رسیدگی به تصادفات و تخلفات رانندگان و امور مربوط به تعمیر و نگهداری و سرویس خودروها و هزینه های مربوطه
• انجام امور مربوط به شماره گذاری ، طرح ترافیک و تقاضای خرید وسائط نقلیه و لوازم یدکی مورد نیاز
• برنامه ریزی جهت اعزام رانندگان به ماموریت درخواستی واحدها
• همکاری در تنظیم قرارداد با اتومبیل های استیجاری و پیمانکاران خصوصی

مسئول خدمات عمومی

شرح وظایف مسئول خدمات عمومی
• حفظ و نگهداری اموال و تاسیسات، نظارت بر کار حمل و نقل و نگهداری وسائط نقلیه.
• تعیین محل کار خدمتگذاران و تلفنچی ها.
• نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل تامین روشنایی، سوخت و تلفن و غیره.
• رسسیدگی به تصادفات و تخلفات رانندگان و کلیه امور مربوط به تعمیرات.
• انجام امور شماره گذاری اتومبیل ها و بیمه و وسایط نقلیه.
• نظارت در برآورد هزینه تعمیر وسایط نقلیه و صدور و دستورات لازم بمنظور تعمیر آنها.
• پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنان به واحد های مربوطه.
• تماس تلفنی با مقامات مختلف قبل از هدایت مراجعین به نزد آنان

مسئول رفاه و درمان

عنوان پست : مسئول رفاه و درمان
وظایف و مسئولیتها :
• دریافت برنامه کاری از مفام مافوق
• انجام امور فاهی و درمانی کارکنان
• پیگیری قرارداد با شرکتهای بیمه گر و اجرای دقیق قراردادهای بیمه
• اجرای نظر خواهی از کارکنان در خصوص خدمات بیمه و رفاهی ارائه شده
• دریافت قرارداد سالیانه بیمه کارکنان
• دریافت لیست اطلاعات مشخصات کل بیمه شدگان
• همکاری در تهیه و تنظیم قراردادهای عمر و حادثه و سایر قراردادهای درمانی- خدماتی
• پرداخت حق بیمه کارکنان در اسرع وقت و صدور و تعویض دفترچه های درمانی
• تهیه و پیشنهاد موارد رفاهی و انگیزه ای بمنظور افزایش بهره وری کارکنان
• پیگیری موارد مربوط به اخذ بن و لباس کار بر اساس آمار کارکنان
• مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به امور بازنشستگی و انواع نظامهای بازنشستگی
• انجام مراحل مربوط به احراز شرایط بازنشستگی و حقوق وظیفه بگیران
• بررسی و محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه و صدور احکام و انجام مراحل مربوط به تائید احکام صادره و انجام مکاتبات مربوط به رفع نقص و ارسال پرونده و مدارک
• بررسی موارد مربوط به قطع و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیر
• تعیین مدت خدمت مستخدمین از کار افتاده ، بازنشسته و مستخدمین شاغل در صورت فوت بمنظور برقراری حقوق وظیفه و بازنشسته
• تعیین میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه بر اساس مقررات
• ارتباط مستمر با سازمان تامین اجتماعی ، شرکت بیمه و سازمانهای مرتبط
• شرکت در جلسات مرتبط با وظایف مورد تصدی
• در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوط در چارچوب وظایف شغل مورد تصدیپ

امور اداري وخدمات عمومي

• شرح وظايف امور اداري وخدمات عمومي
• مطالعه و بررسي مستمروضعيت حقوق و مزايا ، سيستمهاي پرداخت ، مشخص نمودن نارسائيها ي احتمالي و ارائه نقطه نظرات اصلاحي.
• برنامه ريزي و پيش بيني تغييرات احتمالي كاركنان در ارتباط با جابجايي شغلي،گروه شغلي، طبقه شغلي ، پست سازماني و غيره.
• كنترل و نظارت بر صدور احكام ، ترفيعات ، انتصابات ، مرخصي ها ، ماموريتها، حضور و غياب و تشويقات و غيره .
• مشاركت و همكاري با سياستهاي برنامه ريزي نيروي انساني ، آموزش و توسعه ، حقوق و مزايا، ايمني و بهداشت روابط كار، كارمنديابي و تحقيقات درزمينه منابع انساني
• نظارت برخدمات بيمه وبازنشستگي كاركنان و رعايت دقيق قوانين و مقررات دراين خصوص .
• كنترل امور ورزشي و تفريحات سالم و نظارت برتاسيسات و اماكن ورزشي و تفريحي .
• حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات عملياتي ،اداري ،مالي ، انضباطي و ايمني شركت توسط كاركنان تحت نظارت .
• نظارت برارائه خدمات رفاهي و درماني كاركنان واستقرار سيستم مطلوب رفاهي در جهت تامين نيازمنديهاي پرسنلي و ا ستفاده از مزاياي فوق به منظور آسايش كاركنان .
• كنترل و نظارت بر تهيه وصدور دفترچه درمان ، تهيه و توزيع بن و ساير خدمات رفاهي
• مكانيزه كردن سيستمهاي موجود و استفاده از اتوماسيون اداري به منظور تسريع دركارهاي اجرايي و بهبود بهره وري .
• برقراري رفتار سازماني مطلوب با كاركنان درجهت ايجاد انگيزه ، ميل به كار و رضايتمندي كاري و توان بخشي آنها .
• همكاري در اجراي طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل شركت به شكلي مطلوب .
• همكاري و مشاركت در جهت اجراي بهينه طرح رشد ارتقاء كاركنان بخشهاي مختلف شغلي .
• كنترل و اداره ساختمانها،تاسيسات ،تجهيزات و نگهداري از آنها به شكل مطلوب .
• نظارت بركاركنان خدمات عمومي واداري شامل نظافتچي و مستخدم ، مامورنگهداري و مراقبت از فضاي سبز .
• كنترل و نظارت برتعميرات و توزيع ماشين آلات و نگهداري مناسب از خودروهاي شركت .
• نظارت بر تعميرات و نگهداري ساختمان ، تاسيسات برقي،حرارتي و برودتي.
• نظارت بركميت و كيفيت كار پيمانكاران بخش خدمات عمومي .
• انجام پوشش بيمه اي ماشين آلات ، تاسيسات و اموال .
• كنترل ونظارت برتوزيع مطلوب رانندگان در سطح شركت به نحوي كه حداكثر كارآيي از خودرو و راننده درامور جاري وكارهاي اجرائي بعمل آيد.
• نظارت و كنترل فعاليتهاي مخابرات ، ارتباطات تلفني ، بيسيم ، اپراتوري ، تعميرات و نگهداري وسايل ارتباطي به طور منظم و برنامه زمان بندي شده .
• نظارت برخدمات دفتري ، چاپ و تكثير و كارهاي اداري.
• نظارت بر تايپ كامپيوتري ، ماشين نويسي ، بايگاني اداري
• برقراري سيستم كاردكس و ثبت مشخصات اقلام وارده و صادره در سيستم والصاق برگ مشخصات .
• استقرا رو چيدن كالاها به روش منطقي و استفاده معقول از فضاي انبار در اين خصوص .
• انجام بررسيهاي لازم از نظر ميزان مصرف كالاها و تعيين ميزان حداكثر موجودي براي هر يك از اقلام با همكاري ومشارك واحدهاي ذيربط .
• صدور درخواست خريد كالا درنقطه سفارش و حصول اطمينان از موجودي كالا تا زمان تحويل كالاي جديد به انبار.
• تطبيق مشخصات فني اقلام خريداري شده با مشخصات مورد نظر از طريق افراد و واحدهاي ذيصلاح وتعيين مغايرتهاي احتمالي و انجام اقدامات لازم در اين خصوص .
• صدور اسناد نظير رسيد كالا، حواله انبار، نقل و انتقال كالا در انبار.
• تحويل كالا و خدمات به متقاضيان در قبال اخذ رسيد و همچنين حصول اطمينان از دريافت مجوزهاي لازم .
• شناسائي كالاي راكد ، بلامصرف و اجناس اضافي و گزارش به موقع به مقام مافوق .
• اطلاع كامل از انواع موجودي انبارها در هر موقع وبه روز بودن آمار موجودي كالاها واجناس در انبارها .
• نظارت دربسته بندي ، حمل ، شمارش و توزيع كالاها و اجناس.
• كنترل كارتهاي مجاز دريافت كنندگان كالا ازنظر تطبيق با نمونه امضاء درخواست كالا.
• همكاري با امور مالي در فروش اموال اسقاطي و مازاد.

رئیس اداره کارکنان و رفاه

شرح وظايف رئیس اداره کارکنان و رفاه

• دریافت دستور کار از مقام مافوق
• جمع آوری قوانین و مقررات اداری و استخدامی و تجزیه و تحلیل قوانین
• اجرای دستورالعملها و بخشنامه های مربوط به کارکنان و اجرای ضوابط و مقررات
• همکاری ومشارکت در جهت تهیه سیستم اطلاعات کارکنان و ارائه نقطه نظرات اصلاحی
• کنترل و نظارت بر وظایف امور اداری و رعایت قوانین و مقررات اداری ، انضباطی و ایمنی و بهداشت کارکنان
• مشارکت و همکاری با فعالیتهای مربوط به برنامه ریزی نیروی انسانی
• همکاری در اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی
• پیاده سازی سیستم مربوطه به قراردادهای استخدامی و حقوقی و ....
• همکاری در برگزاری آزمون جذب و استخدام تا انجام مراحل جذب و بکارگیری
• نظارت بر بروزرسانی آمار و اطلاعات کارکنان بر طبق سیستم اطلاعات مدیریت
• ایجاد سیستم ارزشیابی و عملکرد کارکنان
• انجام امور مربوط به مناقصه و مزایده شرکت
• ارائه گزارشات مورد نیاز و همچنین شرکت در جلسات مرتبط با وظایف محوله
• نظارت بر وظایف تعیین شده واحد بیمه و رفاه و امور اداری

 • كنترل و نظارت برتعميرات و توزيع ماشين آلات و نگهداري مناسب از خودروهاي شركت .
 • نظارت بر تعميرات و نگهداري ساختمان ، تاسيسات برقي،حرارتي و برودتي.
 • نظارت بركميت و كيفيت كار پيمانكاران بخش خدمات عمومي .
 • انجام پوشش بيمه اي ماشين آلات ، تاسيسات و اموال .
 • كنترل ونظارت برتوزيع مطلوب رانندگان در سطح شركت به نحوي كه حداكثر كارآيي از خودرو و راننده درامور جاري وكارهاي اجرائي بعمل آيد. نظارت و كنترل فعاليتهاي مخابرات ، ارتباطات تلفني ، بيسيم ، اپراتوري ، تعميرات و نگهداري وسايل ارتباطي به طور منظم و برنامه زمان بندي شده .
 • نظارت برخدمات دفتري ، چاپ و تكثير و كارهاي اداري.
 • نظارت بر تايپ كامپيوتري ، ماشين نويسي ، بايگاني اداري
 • برقراري سيستم كاردكس و ثبت مشخصات اقلام وارده و صادره در سيستم والصاق برگ مشخصات .
 • استقرا رو چيدن كالاها به روش منطقي و استفاده معقول از فضاي انبار در اين خصوص
 • انجام بررسيهاي لازم از نظر ميزان مصرف كالاها و تعيين ميزان حداكثر موجودي براي هر يك از اقلام با همكاري ومشارك واحدهاي ذيربط .
 • صدور درخواست خريد كالا درنقطه سفارش و حصول اطمينان از موجودي كالا تا زمان تحويل كالاي جديد به انبار.
 • تطبيق مشخصات فني اقلام خريداري شده با مشخصات مورد نظر از طريق افراد و واحدهاي ذيصلاح وتعيين مغايرتهاي احتمالي و انجام اقدامات لازم در اين خصوص .
 • صدور اسناد نظير رسيد كالا، حواله انبار، نقل و انتقال كالا در انبار.
 • تحويل كالا و خدمات به متقاضيان در قبال اخذ رسيد و همچنين حصول اطمينان از دريافت مجوزهاي لازم .
 • شناسائي كالاي راكد ، بلامصرف و اجناس اضافي و گزارش به موقع به مقام مافوق .
 • اطلاع كامل از انواع موجودي انبارها در هر موقع وبه روز بودن آمار موجودي كالاها واجناس در انبارها .
 • نظارت دربسته بندي ، حمل ، شمارش و توزيع كالاها و اجناس.
 • كنترل كارتهاي مجاز دريافت كنندگان كالا ازنظر تطبيق با نمونه امضاء درخواست كالا.
 • همكاري با امور مالي در فروش اموال اسقاطي و مازاد.

راننده خودرو سبک

شرح وظایف راننده خودرو سبک

• برنامه ریزی جهت سرویس دهی به واحدها
• برنامه ریزی کارکرد اتومبیل ها و حضور و غیاب رانندگان
• رسیدگی به تصادفات و تخلفات رانندگان و امور مربوط به تعمیر و نگهداری و سرویس خودروها و هزینه های مربوطه
• انجام امور مربوط به شماره گذاری ، طرح ترافیک و تقاضای خرید وسائط نقلیه و لوازم یدکی مورد نیاز
• برنامه ریزی جهت اعزام رانندگان به ماموریت درخواستی واحدها
• همکاری در تنظیم قراردادها با اتومبیل های استیجاری و پیمانکاران خصوصی

مسئول تدارکات

شرح وظایف مسئول تدارکات

• دریافت و بررسی درخواستهای خرید لوازم و وسائل مورد نیاز واحد و خرید آنها با مراجعه به فروشندگان و انتخاب بهترین نوع جنس با نازلترین قیمت و امضاء فاکتورهای خرید مربوطه.
• تهیه استعلام بهاء برای اجناسی که ارزش آن از مبلغ مقرره بیشتر باشد، تکمیل و تنظیم اسناد خرید.
• ترتیب حمل و تحویل کالای خریداری شده به انبار شرکت، مراقبت از نظر انطباق اجناس تحویل شده با مشخصات مورد نظر، کسب اطلاعات لازم از کاتالوگها، پرونده ها و قراردادههای موجود
• مراقبت و رسیدگی از نظر انطباق قیمت کالا با صورت حسابها و اسناد خرید.
• رسیدگی به مکاتبات و تهیه نامه ها.
• شرکت در کمسیونهایی که به منظور انجام خرید تشکیل می گردد.
• ثبت و تعقیب مراحل خرید از زمان سفارش تا موقع تحویل کالا شامل گشایش اعتبارات اسنادی، تنظیم اوراق ثبت سفارشات و سایر مدارک و نیز مکاتبه با سازمانهای ذیربط
• جمع آوری اسناد لازم جهت ترخیص کالا، مقایسه مبلغ ودیعه پیشنهاد دهندگان مناقصه با قیمتهای پیشنهادی

کارپرداز

شرح وظایف کارپرداز

• دریافت سفارش و درخواست خرید کالاهای مورد نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم
• تهیه استعلام بها برای کالاها در مواقع ضروری برابر آئین نامه معاملات و تنظیم اسناد خرید
• خرید کالاهای مورد نیاز و پیگیری مراحل خرید از زمان سفارش تا موقع تحویل اجناس خریداری شده به انبار
• پرداخت هزینه ها برابر مقررات و مجوزهای لازم از محل تنخواه گردان
• ارتباط مداوم با فروشندگان بمنظور آگاهی از قیمت ها ، وضعیت حمل و نقل کالا و .... و تهیه آرشیو منظم از قیمت های استاندارد شده کالاهای موجود داخلی و خارجی
• ارتباط مداوم با انبار بمنظور آگاهی از کسری کالا و هماهنگی جهت تامین کسریها
• مراقبت و رسیدگی از نظر انطباق قیمت کالا با صورت حسابها و اسناد خرید و رسیدگی به مکاتبات و تهیه نامه ها
• شرکت در کمیسیونهایی که بمنظور انجام خرید تشکیل می گردد.
• جمع آوری اسناد لازم جهت ترخیص کالا، مقایسه مبلغ ودیعه پیشنهاد دهندگان مناقصه با قیمتهای پیشنهادی
• در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی

مسئول انبار

شرح وظایف مسئول انبار

• ثبت اجناس، لوازم یدکی و ابزار وارد شد و خارج شده از انبار در کارتهای کاردکس و یا دفاتر مربوطه.
• بررسی احتیاجات انبار- تهیه درخواست اجناس مورد احتیاج و محاسبه روزانه و ماهنانه اجناس وارده و صادره
• ثبت اجناس با مراجعه به گاتولوگهای مربوطه روی درخواستها
• صورت برداری سالانه از موجودیها
• نظارت در تحویل و تحول اموال و تهیه صورتجلسات لازم
• مقایسه اجناس وارده و صادره با اسناد مربوطه به منظور حصول اطمینان از انطباق مشخصات آنها و صدور رسید انبار
• تعیین موجودی از هر قلم جنس به منظور تهیه فهرست
• نظارت در نظم و نظافت انبار و رعایت مقررات ایمنی
• تحویل گرفتن، انبار کردن و صادر کردن اجناس و لوازم فنی برق و مصالح ساختمانی، لوازم یدکی ماشین آلات و مواد شیمایی و لوازم اداری
• تعیین موجودی از هر قلم جنس به منظور تهیه فهرست موجودیها و غیره
• نظارت در نظم و نظافت انبارها و رعایت مقررات ایمنی
• تحویل گرفتن، انبار کردن و صادر کردن اجناس و لوازم فنی برق، مصالح ساختمانی، لوازم یدکی ماشین آلات مواد شمیائی و لوازم اداری
• تعیین سیستم کدبندی مشخصاتی که بایستی روی اموال پلاک کوبی شوند.
• مشخص نمودن کالاهای اسقاطي یا قابل تعمیر با همکاری واحد های مربوطه

انباردار جاری

شرح وظایف انباردار جاری
• دریافت و تحویل کالاهای ورودی به انبار و ارائه رسید پس از انطباق کالا با رسید و فاکتورهای خرید و تنظیم صورتجلسه
• طبقه بندی و کد گذاری اقلام ، ثبت اجناس، لوازم یدکی و ابزار وارد شد و خارج شده از انبار در کارتهای کاردکس و یا دفاتر مربوطه.
• تهیه درخواست خرید کالا با هماهنگی با واحد بازرگانی با رعایت ضوابط
• صورت برداری سالانه از موجودیها و نظارت در تحویل اموال و تهیه صورتجلسات لازم
• صدور تحویل اجناس از انبار در مقابل حواله انبار و برگ درخواست
• مقایسه اجناس وارده و صادره با اسناد مربوطه به منظور حصول اطمینان از انطباق مشخصات آنها با کالاهای خریداری شده
• تحویل گرفتن، انبار کردن و صادر کردن اجناس و لوازم بر اساس سیستم چیدمان کالاها
• مشخص نمودن کالاهای اسقاطی و راکد و گزارش میزان کالاهای معیوب و فرسوده به سرپرست مربوطه
• برآورد موجودی انبار و شمارش اجناس و تهیه درخواست خرید کالاهایی که در انبار موجود نیست و برآورد کالاهای پر مصرف جهت کنترل موجودی انبار
• اخذ کد اموال جهت کالاهای سرمایه ای بمنظور ترخیص کالا در انبار
• نظارت بر بارگیری اجناس و کالاها و انجام مراحل کار و همکاری در شمارش و کنترل موجودی انبار
• تنظیم صورتجلسه روزانه جهت تحویل انبار به مسئول حفاظت
• همکاری و نظارت بر رعایت مقررات و موازین ایمنی ، نظافت انبار و ارائه آموزشهای لازم
• بایگانی اسناد و مدارک مربوطه
• گزارش هفتگی کالاهای پر مصرف به واحدهای کنترل موجودی
• در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوط در چارچوب وظایف شغلی مورد تصدی

معاون مالی و پشتیبانی

عنوان پست : معاون مالی و پشتیبانی
وظایف و مسئولیتها :

• دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق
• برنامه ریزی لازم بمنظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقاء بهره وری و بهبود فعالیتهای مربوطه
• انجام اقدامات مربوط به امور مالی و ذیحسابی ، اداری و رفاه ، بازرگانی ، انبارداری و خدمات
• ارائه خدمات مناسب اداری - پشتیبانی به کارکنان و واحدهای شرکت
• مطالعه در زمینه بهبود عملیات مالی و ذیحسابی
• نظارت بر انجام امور پرسنلی- اداری از قبیل اجرای نظام پرداخت و صدور احکام پرسنلی بر اساس مصوبات و تصمیمات معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی ، اجرای امور رفاهی ، درمان ، بیمه و بازنشستگی و انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد و پرونده های کارکنان
• همکاری لازم با معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی و مراکز آموزشی در برگزاری آزمون استخدامی
• نظارت بر امور مربوط به بهداشت عمومی محیط کار
• همکاری در ارزشیابی سالیانه کارکنان
• همکاری در ایجاد تعاونی مسکن و مصرف کارکنان بر اساس دستورالعملهای ابلاغی
• انجام امور بازرگانی و سفارشات ، خرید و تدارکات و همچنین نحوه تخصیص تنخواه گردان و رعایت دقیق دستورالعملها و مقررات فنی و مالی
• انجام امور انبارداری و انبارگردانی سالیانه و حذف فعالیتهای زائد و پیاده سازی روشهای جدید انبارداری
• همکاری با سایر واحدهای شرکت جهت تهیه و تنظیم بودجه
• همکاری در برنامه ریزی و نظارت بر تخصیص بودجه و کنترل هزینه های جاری و سرمایه ای و تهیه جداول تخصیص ، اصلاح و متمم بودجه
• نظارت بر فعالیت و عملکرد پیمانکاران و انجام مناقصات مربوطه
• تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارائه گزارشات لازم در زمینه فعالیتهای مالی و اداری و خدماتی
• همکاری در پیگیری امور مربوط به برون سپاری برخی از فعالیت ها
• همکاری لازم با کمیسیون تحول و ارتقاء سلامت اداری

متصدی امور دفتری و کاربر رایانه

عنوان پست : متصدی امور دفتری و کاربر رایانه
وظایف و مسئولیتها :
- دريافت و ثبت مكاتبات در دفتر رايانه
- تفكيك و توزيع مكاتبات حسب مورد
- پاسخگويي به مراجعين نسبت به اقدامات انجام شده و پيگيري براي تسريع در اقدامات مربوطه
- تايپ نامه ها ، صورتجلسات و گزارشات و كنترل آنها و ارائه جهت امضاء مدير عامل
- كنترل ضمائم نامه ها و مكاتبات
- اقدام در جهت تكثير بخشنامه ها و سوابق و ابلاغ مصوبات به واحدها
- تهيه درخواست لوازم و ملزومات اداري براي واحد و توزيع بين كاركنان
- تشكيل فايل و پرونده هاي مختلف بايگاني براساس نيازهاي واحد و بايگاني مدارك و سوابق در پروند هاي ذيربط
- تنظيم دفتر راهنماي بايگاني و مراقبت در حفظ و نگهداري بايگاني
- تحويل و ارائه نامه ها و اسناد به مسئولين ذيصلاح و پيگيري جواب نامه ها
- همكاري در امحاء اوراق و اسناد زائد

پنل اعضای سایت

آمار بازدید

امروز
دیروز
625 بازدید
2888 بازدید

زمان آنلاین بودن (15 دقیقه پیش):40
40 مهامانان
هیچ عضوی آنلاین نیست
آخرین بروز رسانی : یکشنبه 22-01-1400, 14:15