372

تعدادی از دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی بجنورد از تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد بازدید نمودند .

در این بازدید دانشجویان از کلیه قسمتهای تصفیه خانه شامل آشغالگیر ، دانه گیر ، حوضچه های هوادهی ، اتاق کلر زنی و حوضچه اختلاط کلر و آرامش بازدید نمودند .

دانشجویان آموختند که : فرایند تصفیه فاضلاب در شهر بجنورد لجن فعال و هوادهی گسترده است که در این روش ، فاضلاب ورودی به تصفیه خانه پس از عبور از مراحل آشغالگیر ، دانه گیر و چربی گیر وارد کانالهای مقسم شده و سپس وارد حوضچه های هوادهی دهی و سپس وارد حوضچه های ته نشینی می شود و در این مرحله پساب از فاضلاب جدا میگردد و پس از کلر زنی تحویل شرکت آب منطقه ای می گردد .

تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد در زمینی به مساحت 33 هکتار در سه کیلو متری شمال شرقی شهر واقع شده که در افق طرح برای جمعیت تحت پوشش 122 هزار نفر و با ظرفیتی بالغ بر 52600 متر مکعب در شبانه روز طراحی شده است .

در حال حاضر مدول یک این تصفیه خانه با ظرفیت 7600 متر مکعب و جمعیت تحت پوشش 40000 نفر و مدول دوم آن با ظرفیت 12000 متر مکعب و جمعیت تحت پوشش 60000 نفر در حال بهره برداری می باشد .