877

مهندس جواد شیر غلامی مدیر امور آب و فاضلاب جاجرم با بیان خبر فوق گفت : در راستای خدمات رسانی مطلوبتر به مشترکین ، شبکه فرسوده خیابان شهید چمران جاجرم اصلاح و بازسازی شد .

شیرغلامی افزود : در این پروژه دویست و شصت و شش متر لوله فرسوده آزبست از مدار خارج و لوله هایی با جنس پلی اتیلن جایگزین گردید .

مدیر امور آب و فاضلاب جاجرم همچنین اجرای 65 متر شبکه جدید در این خیابان جهت نوسازی انشعاباتی که فاصله زیادی با شبکه اصلی داشتند خبر داد و افزود در این خیابان 22 فقره انشعاب نیز بصورت کامل نوسازی و کنتور این تعداد از انشعبات نیز بصورت رایگان تعویض گردید .

مهندس شیر غلامی در مورد جزئیات اجرای این پروژه گفت : این پروزه شامل : برچیدگی لوله 100 آزبست به طول 266 متر ، اصلاح شبکه آب بطول 266 متر با لوله های سایز 110 میلیمتری پلی اتیلن ، توسعه شبکه آب بطول 65 متر ، نوسازی کامل انشعابات آب به تعداد 22 فقره ، تعویض کنتور های خراب در این مسیر بتعداد 5 دستگاه .

خاطر نشان می شود امور آب و فاضلاب جاجرم با تحت پوشش قرار دادن 3 شهر جاجرم ، سنخواست و شوقان دارای 9161 مشترک آب می باشد .