A- A A+

793

مدیر امور آبفای شیروان گفت : در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شهر شیروان و بهبود کیفیت آب شرب مطابق با سنوات گذشته و دستور العمل های موجود ، هر ساله طبق برنامه عملیات شستشو و گند زدایی مخازن آب شرب این شهر انجام می شود.

مهندس سید ابراهیم حسینی با بیان اینکه کلیه مراحل عملیات با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی پس از تائید تکنیسین بهداشت و کیفیت امور انجام می گردد اظهار داشت : در مرحله نخست رسوبات باقی مانده در کف مخزن با توجه به شرایط محل به نحو مقتضی تخلیه و سپس دیوار های جانبی و ستون های داخلی و دیوار های بالای مخزن با آب تحت فشار به طور کامل شسته و آب و رسو بات حاصل از آن به بیرون تخلیه شد و در مرحله بعدی مخزن به وسیله پرکلرین گند زدایی و موردبهره برداری مجدد قرار گرفت .

وی خاطر نشان ساخت : در امر شستشوی ان مخزن پرسنل زحمت کش آتش نشانی نیز همکاری صمیمانه ای انجام داده اند .

در حال حاضر امور شیروان شامل شهرهای شیروان و لوجلی دارای29912 مشترک آب و 3 مخزن ذخیره آب با حجم 17 هزار متر مکعب می باشد .

مطالب مرتبط

آمار حضور بازدیدکنندگان

0000000
امروز
دیروز
12195 بازدید
2888 بازدید

1.36%
13.40%
2.42%
0.06%
0.15%
82.61%
زمان آنلاین بودن (15 دقیقه پیش):26
26 مهامانان
هیچ عضوی آنلاین نیست
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 27-02-1400, 08:04